• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

معرفی کتاب مدیریت خشکسالی در هزاره سوم

photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۴_۱۴-۵۵-۱۳
معرفی کتاب مدیریت خشکسالی در هزاره سوم هدف از نوشتن این کتاب، بررسی جامع و کامل مدیریت خشکسالی، از مرحله شناسایی تا ارائه راه‌کار است. ازآنجایی‌که مدیریت خشکسالی پدیده‌ای پیچیده است و نیازمند تخصص‌های گوناگون است، در این کتاب از مؤلفان با تخصص‌های گوناگونی استفاده‌شده که سالیان مدیدی دراین‌باره به مطالعه و پژوهش پرداخته‌اند

چارچوب مفهومی BBC

مبانی آسیب پذیری خشکسالی
چارچوب مفهومی BBC عناصر متفاوت چارچوب های بحث شده ی قبلی را باهم ترکیب نموده است. بنابراین ارائه ی این چارچوب نیز چارچوب های تحلیل شده ی قبلی را منعکس خواهد نمود و بر بعضی از جنبه های کلیدی که هنوز هم مورد بحث اند تأکید خواهد کرد.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com