ارسال نخستین ماهواره هواشناسی جهان به مدار طلوع خورشید


ارسال نخستین ماهواره هواشناسی جهان به مدار طلوع خورشید

سازمان علم و فناوری هوافضای چین در نظر دارد 2 ماهواره هواشناسی دیگر را در سال 2021 پرتاب کند؛ یکی از ماهواره‌های برنامه ریزی شده نخستین ماهواره هواشناسی جهان در مدار طلوع خورشید خواهد بود.

ارسال نخستین ماهواره هواشناسی جهان به مدار طلوع خورشید

سازمان علم و فناوری هوافضای چین در نظر دارد ۲ ماهواره هواشناسی دیگر را در سال ۲۰۲۱ پرتاب کند.

یکی از ماهواره‌های برنامه ریزی شده  (Fengyun-۳E (FY-۳E نام دارد؛ این پنجمین عضو از ماهواره‌های سری Fengyun-۳ کشور در مدار قطبی و نخستین ماهواره هواشناسی جهان در مدار طلوع خورشید خواهد بود.

 ماهواره «Fengyun-۲ D»اولین ماهواره هواشناسی چین است که  اکتبر سال ۲۰۰۴ به فضا و مدار زمین فرستاده شد.

از آنجایی که نور خورشید در مدار طلوع خورشید همیشه بر روی ماهواره می‌درخشد، می‌تواند از صفحات خورشیدی خود استفاده مداوم کند. به گفته سازمان علم و فناوری هوافضای چین، ماهواره FY-۳E دقت و کارایی پیش بینی عددی جهانی را بهبود می‌بخشد.

ماهواره دیگر (Fengyun-۴B (FY-۴B است که دومین ماهواره زمین شناسی زمینی سری Fengyun-۴ خواهد بود. چین ماه دسامبر سال ۲۰۱۶، یک ماهواره آزمایش علمی به نام  FY-۴A را به فضا پرتاب کرد.

از اوایل سال ۱۹۶۹، چین شروع به دریافت، پردازش و استفاده از داده‌های ماهواره‌های خارجی هواشناسی کرد؛ در همین حال این کشور در حال توسعه سیستم ماهواره‌ای هواشناسی خود است.

در طول ۵۰ سال گذشته، خدمات هواشناسی چین پیشرفت بزرگی داشته است؛ تاکنون این کشور در مجموع ۱۷ ماهواره هواشناسی Fengyun راه اندازی کرده است.

منبع: فارس

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید