شرط معکوسی (Reciprocal Condition): اگرترجیح عنصر A بر عنصر B برابر n باشد ترجیح عنصر B بر عنصر A برابر n/1خواهد بود .

اصل همگنی (Homogeneity): عنصر A با عنصر B باید همگن و قابل قیاس باشند. به بیان دیگر برتری عنصر A بر عنصر B نمی‌تواند بی نهایت یا صفر باشد.

 وابستگی (Dependency): هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح بالاتر خود می‌تواند وابسته باشد وبه صورت خطی این وابستگی تا بالاترین سطح می‌تواند ادامه داشته باشد.

انتظارات (Expectation): هر گاه تغییر در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد پروسه ارزیابی باید مجددا انجام گیرد.

برگرفته از کتاب: آموزش جامع و عملی  ArcGIS مقدماتی و پیشرفته/ همراه با داده های تمرینی و نرم افزار

مولفان: سعید جوی زاده/ منیژه براهیمی / مسلم شمشیری/ علیرضا احمدیان

انتشارات آکادمیک-1398

تلفن تماس سفارش کتاب: 07132341477-09382252774

سایت انتشارات: http://www.academicpress.co/

سایت آموزشی: http://crsgroup.ir

درون‌یابی، Interpolation، روشهای درون‌یابی، روشهای درون‌یابی جبری یا قطعی، روشهای درون‌یابی زمین آماری، ابزارهای درونیابی در ArcGIS ، IDW ، Kriging ، Spline ، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم اطلاعات مکانی، موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل،آموزش جی ای اس, آموزشگاه جی ای اس،موسسه آموزشی جی ای اس، آموزش GIS، آموزشگاه GIS، موسسه آموزشی GIS، دوره GIS، کلاس GIS، مدرس GIS، سعید جوی زاده، موسسه آموزشی GIS در شیراز، تدریس خصوصی GIS در شیراز،

سیستم اطلاعات جغرافیایی


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

IDWInterpolationKrigingSplineآموزش GISآموزش جی ای اسآموزشگاه GISآموزشگاه جی ای اسابزارهای درونیابی در ArcGISتدریس خصوصی GIS در شیرازدرون‌یابیدوره GISروشهای درون‌یابیروشهای درون‌یابی جبری یا قطعیروشهای درون‌یابی زمین آماریسعید جوی زادهسیستم اطلاعات جغرافیاییسیستم اطلاعات مکانیکلاس GISمدرس GISموسسه آموزشی GISموسسه آموزشی GIS در شیرازموسسه آموزشی جی ای اسموسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید