اولویت های پژوهشی سازمان ها در زمینه GIS


اولویت های پژوهشی سازمان ها در زمینهGIS 

جمع آوری:

دکتر سعید جوی زاده

شماره تماس و مشاوره:

09382252774

اولویت های پژوهشی در زمینه GIS :

اولویتهای پژوهشی سازمانها در زمینه GIS

GIs و کاربرد آن در بیمه عمر

نقش gis در برنامه ریزی شهری

ساخت نرم افزار جامع طراحی مبتنی بر gis

کاربردهای gis در صنعت گاز و گازرسانی

نقش gis در پیاده سازی شبکه های هوشمند

بررسی الزامات gis قاچاق کشور (مدلسازی(

پیاده سازی بانک اطلاعات جغرافیایی (gis)

بکارگیری gis در بهره برداری شبکه های توزیع

طراحی و ساخت gis در سطح ولتاژ 132کیلوولت بومی

طرح جامع حفاظت شبکه های فشار متوسط بر اساس gis

تهیه و تولید سالنامه کشاورزی با استفاده از gis

بررسی پدیده Very Fast Transient Over Voltage (VFTO)در پستهای gis

بررسی کاربردهای gis در بیمه های اموال و مسئولیت

مکان یابی بهینه تجهیزات مانوری با استفاده از gis

طرح  gis استان براساس نیازهای واحدهای تخصصی

مطالعات و تاثیر اجرای زیرساخت اطلاعات مکانی (gis)

کاربرد سنجش ازدور و gis در مطالعه پدیده گرد و غبار

آمایش مناطق جرم خیز شهر بجنورد با بهره گیری از gis

بررسی ،تحلیل و ارایه نقش gis در مدیریت بحران بنادر

ساخت اسپیسر (ایزولاتور ارتباط دهنده باسبار در gis)

ساخت ماژول نرم افزاری جهت ارتباط نرمافزارهای PM و gis

به کارگیری و راه اندازیgisدر بررسی همه گیری های التور

راه اندازی و توسعه نظام‎های اطلاعاتی (از قبیل MIS و gis )

چاه های آب شرب مناطق روستایی استان قم با استفاده از gis

تدوین اطلس نقشه جامع ایمنی و حفاظت فنی کشور مبتنی برgis

تحلیل بازخوردهای سامانه gis در توزیع برق مشهد و بهبود آن

کاربرد gis و سنجش از راه دور(RS) در مدیریت کمی و کیفی منابع آب

بستر سازی و برنامه ریزی اجرای تعمیرات پیشگیرانه در بستر gis

محاسبه سطح پوشش و آب معادل برف با استفاده از سجش از دور و gis

بررسی و امکان سنجی شبکه های هوشمند (smart grid) بر پایه سیستم gis

طراحی سیستم هوشمند تخلفات و بررسی سوانح رانندگی مبتنی بر gis

بهبود شاخص‎های قابلیت اطمینان با استفاده از نرم افزار gis,PM

تعیین قیود طراحی شبکه (مسیر بهینه) با استفاده از gis و تحلیل AHP

مطالعات سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis ) بیماری‎های شایع استان

طرح جامع ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) در حوزه صنایع استان

تدوین نقشه راه و استراتژی کاربرد gis در شرکت توزیع نیروی برق گیلان

تهیه برنامه های واکنش سریع به بحران تاسیسات آب و فاضلاب در بستر gis

کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (gis) در کنترل شهرهای مرزی استان

تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیایی رسوبات مخازن سدها و تهیه نقشه های gis

مطالعه امکان سنجی استقرار اطلس پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی (gis)

تلفیق RS و gis  و مدل MIKE11 برای شبیه سازی هیدرودینامیکی سیلاب رودخانه ای

مدل مکانیابی شهرک های حمل ونقل بین شهری کالا با استفاده از gis درکشور

تدوین برنامه استراتژیک مطالعات پایه بخش آب استان کرمانشاه در محیط gis

طرح جامع بازیابی و باز آرائی شبکه بر اساس gis و اطلاعات سامانه جامع بار

بررسی و امکان سنجی پیاده سازی شبکه های هوشمند (Smart Grid) بر پایه سیستم gis

اولویت های پژوهشی


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

GIS  در گازرسانیGIS  در مطالعه پدیده گرد و غبارGIS  در مناطق جرم خیزgis در  شبیه سازی هیدرودینامیکی سیلاب رودخانه ایgis در  مدل مکانیابی شهرک های حمل ونقل بین شهری کالاgis در بررسی و امکان سنجی پیاده سازی شبکه های هوشمند.gis در بررسی و امکان سنجی شبکه های هوشمندgis در برنامه ریزی شهریgis در بستر سازی و برنامه ریزی اجرای تعمیرات پیشگیرانهgis در بهبود شاخص‎های قابلیت اطمینانgis در بهره برداری شبکه های توزیعgis در بیماری‎های شایعGIs در بیمه عمرgis در بیمه های اموال و مسئولیتgis در تدوین اطلس نقشه جامع ایمنی و حفاظت فنی کشور مبتنیgis در تدوین برنامه استراتژیک مطالعات پایه بخش آبgis در تدوین نقشه راهgis در تعیین قیود طراحی شبکه و تحلیل AHPgis در تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیایی رسوبات مخازن سدهاgis در تهیه برنامه های واکنش سریع به بحران تاسیسات آب و فاضلابgis در توزیع برقgis در چاه های آب شرب مناطق روستاییgis در حفاظت شبکه های فشارgis در حوزه صنایعgis در راه اندازی و توسعه نظام‎های اطلاعاتیgis در صنعت گازgis در طراحی سیستم هوشمند تخلفات و بررسی سوانح رانندگیgis در قاچاق کشورgis در کنترل شهرهای مرزی استانgis در محاسبه سطح پوشش و آب معادل برفgis در مدیریت بحران بنادرgis در مدیریت کمی و کیفی منابع آبgis در مطالعه امکان سنجی استقرار اطلس پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعیgis درکشاورزیgisدر بررسی همه گیری های التورپیاده سازی بانک اطلاعات جغرافیایی (gis)تکنیک سنجش از دور و کشاورزیدوره های آموزشیساخت ماژول نرم افزاری gisسعیدجوی زادهسنجش از دور و اراضی کشاورزیسنجش از دور و اکتشاف آبهای زیر زمینیسنجش از دور و بلایای طبیعیسنجش از دور و تغییرات اقلیمیسنجش از دور و خشکسالیسنجش از دور و رطوبت خاکسنجش از دور و ریزگردهاسنجش از دور و زیر ساختسنجش از دور و ژئومورفولوژیسنجش از دور و سدسنجش از دور و کارستسنجش از دور و کشتسنجش از دور و محیط زیستسنجش از دور و مدیریت ریسکسنجش از دور و مصارف آبسنجش از دور و هیدروگرافیسنجش از دور و هیدرولوژیسنجش از دور و یخبندانسنجش از دورو تبخیر و تعرقسنجش از دورو مدیریت بحرانفناوری سنجش از دور و آلودگی هافناوری های نوین پردازش در سنجش از دورمطالعات و تاثیر اجرای زیرساخت اطلاعات مکانیمکان یابی بهینه تجهیزات مانوری با استفاده از gisموسسه آموزشیموسسه علمی و تحقیقاتینرم افزار جامع gisنقش gis در پیاده سازی شبکه های هوشمند

9 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید