بررسي تغييرات مرز خشکي و آبي مناطق حفاظت شده تالاب انزلي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

بررسي تغييرات مرز خشکي و آبي مناطق حفاظت شده تالاب انزلي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

بررسي تغييرات مرز خشکي و آبي مناطق حفاظت شده تالاب انزلي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)


در اين مطالعه براي بررسي تغييرات مرز خشکي و آبي مناطق حفاظت شده تالاب انزلي و تهيه نقشه مرز بندي ابتدا لايه هاي مختلف از جمله عرصه آبي، نيزار، شاليزار و ابتداي بافت مسکوني به منظور کنترل زميني از سال 1378-1386 توسط دستگاه GPS نشانه گذاري شد و نقشه هاي پايه توسط سيستم اطلاعات جغرافيايي براي منطقه تهيه و اطلاعات مورد لزوم از تصاوير ماهواره اي Land sat سنجنده ETM+ سال 2002 استخراج گرديد و سپس با توجه به فاکتورهاي بررسي شده، محدوده بافر و زون انتقالي براي منطقه تعيين و نهايتا با استفاده از نرم افزار Arc Map و قابليت هاي توسعه و برنامه ريزي اين نرم افزار با روي هم اندازي لايه هاي اطلاعاتي و انجام تجزيه و تحليل، نقشه نهايي تصويرسازي شد. در مرحله بعدي نقشه مرزبندي حاضر با نقشه مستر پلان مقايسه گرديد. نتايج حاصل از اين مقايسه و تغييرات حاصل در مرز بندي هاي حفاظتي و مرز خشکي و آبي تالاب انزلي نشان مي دهد که تغييرات مشهود در برخي از زون هاي حفاظت شده از جمله سلکه و سرخانکل به دليل عواملي چون تغييرات رسوب گذاري رودخانه ها، کانال کشي پمپاژ آب تالاب به منظور استفاده هاي گوناگون و خشک کردن غير مجاز آن اتفاق افتاده است در حالي که برخي از مناطق حفاظت شده به دليل حفاظت و مديريت آن ها داراي کمترين تغييرات بوده اند. در مجموع يافته هاي تحقيق به خوبي دستيابي به هدف را تامين نموده و مي توان از اين روش و داده هاي حاصل جهت مديريت محيط زيست تالاب انزلي استفاده کرد.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=203124

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید