برنامه ريزي و طراحي پايگاه داده هاي اقتصادي – اجتماعي در GIS (مطالعه موردي: استان اردبيل)

بهبود توزيع فضا - مکاني فروشگاه‌ هاي زنجيره ‌اي شهر تهران با استفاده از GIS

بهبود توزيع فضا - مکاني فروشگاه‌ هاي زنجيره ‌اي شهر تهران با استفاده از GIS


از قابليت هاي يک پايگاه اطلاعاتي، مديريت اطلاعات و قابليت دستيابي به داده هاي مختلف آن بر حسب نياز مي باشد. در طراحي پايگاه اطلاعات در محيط GIS بر اساس تحليل نيازهاي انجام شده، ساختار داده ها بايد به گونه اي طراحي گردد که ارتباط هاي منطقي بين داده ها حفظ شده و بر اساس آن بتوان سيستم مديريت داده هاي موجود را پياده سازي نمود. با توجه به استفاده از منابع متفاوت اطلاعاتي در تکميل داده هاي بانک اطلاعاتي بايد الگوريتم مديريت داده ها با قابليت بازيابي و دسترسي به رکوردها و لايه هاي اطلاعاتي ساير منابع اطلاعاتي بر حسب موقعيت جغرافيايي و در شرايط مورد نياز کاربر، طراحي و در محيط نرم افزاري بستر GIS انتخاب و پياده سازي گردد. پايگاه داده هاي اقتصادي-اجتماعي استان اردبيل در سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) طراحي و داده هاي آن بصورت مدل برداري (رقومي يا وکتوري) و مدل رستري (تصويري يا سلولي) در قالب پايگاه داده نرم افزار ArcGIS نسخه 9.3 ذخيره شده است.
داده هاي وکتوري استان شامل داده هاي مکاني و توصيفي مي باشد که داده هاي مکاني استان شامل لايه هاي تقسيمات کشوري، لايه هاي مراکز واحدهاي سياسي، لايه مرزهاي بين المللي استان با کشور جمهوري آذربايجان، لايه آبراهه ها و رودهاي استان، لايه منحني هاي ميزان و نقاط ارتفاعي، لايه جاده ها، لايه درياچه هاي داخلي، لايه شهرهاي استان و لايه هاي تصويري از قبيل تصوير مدل رقومي ارتفاع زمين، تصوير ماهواره اي استان و نقشه هاي اسکن شده استان مي باشد. بدين ترتيب حجم عظيمي از داده هاي مکاني استان بعد از تبديل به مدل برداري در قالب پايگاه داده هاي جغرافيايي (GDB) وارد سيستم اطلاعات جغرافيايي گرديده اند. با توجه به انواع داده هاي ذخيره شده در سيستم، انجام تحليل هاي مختلف مکاني و توصيفي و گزارش گيري هاي متنوع از پايگاه داده ها فراهم گرديده که استفاده از آنها در برنامه ريزي ها لازم و کمک به تصميم گيران امور مربوطه امکان پذير مي باشد که در مقاله حاضر به برخي از آنها اشاره خواهد شد.
واژگان کلیدی
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، پایگاه داده ها، نرم افزارهای سیستم های اطلاعات جغرافیایی، استان اردبیل
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=171177

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید