بهره گيري از GIS در ادامه حيات روستا و تحقق توسعه پايدار روستايي (نمونه: گردشگري روستايي)

بهره گيري از GIS در ادامه حيات روستا و تحقق توسعه پايدار روستايي (نمونه: گردشگري روستايي)

بهره گيري از GIS در ادامه حيات روستا و تحقق توسعه پايدار روستايي (نمونه: گردشگري روستايي)


توسعه پايدار به عنوان پارادايم غالب در سده بيست و يکم، به طور روز افزوني در گفتارها و نوشتارهاي صاحبنظران و دولتمردان به عنوان تنها راه حل براي معضلات موجود جهاني، مطرح شده است. توسعه پايدار در واقع، رويکردي است که به دنبال بيشينه کردن سود خالص توسعه اقتصادي با در نظر گرفتن نگهداري و حفظ کيفيت منابع طبيعي در طول زمان است. براي آنکه توسعه پايدار از لحاظ اخلاقي با ثبات باشد، نياز است که سطح زندگي اقشار کم درآمد و مستضعف جامعه بهبود يابد و در عين حال از وارد آوردن خسارات جبران ناپذير بر سرمايه نسلهاي آينده ممانعت شود. بر اساس آمار و تحقيقات صورت گرفته، عمده ترين مساله خانوار روستايي در ايران مشکلات اقتصادي و فقر مي باشد. در اين جهت گردشگري روستايي به عنوان اقتصاد مکمل پيشنهاد مي گردد و لذا به نظر مي رسد از آنجا که گردشگري روستايي در بستري از مکان صورت مي پذيرد، سيستم اطلاعات جغرافيايي قادر باشد که نقش شايسته اي را در تمام مراحل گردشگري روستايي که به عنوان اقتصاد مکمل در کاهش فقر روستايي و جلوگيري از فشار بر منابع مطرح مي باشد، ايفا نمايد. روش تحقيق از نوع تحليلي-کاربردي است. بر اساس يافته هاي تحقيقGIS در تمام مراحل سيستم گردشگري روستايي قادر به استفاده مي باشد. در انتها نيز بر اساس يافته هاي تحقيق راهکارهايي ارايه گرديد.
واژگان کلیدی
توسعه پایدار، گردشگری روستایی، GIS
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=124406

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید