تاثیر رودخانه و آب ها بر تمدن های بزرگ تاریخ


تاثیر رودخانه و آب ها بر تمدن های بزرگ تاریخ-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

رضا رسولی بلخکانلو

در سواحل رودخانه‌هاي بزرگ، از قبيل نيل، دجله، فرات، كارون، سند و امثال آن به واسطه‌ي وجود آب فراوان، موجبات تمدن و شهرنشيني زودتر از جاهاي ديگر مهيا بوده است و اگر در محلي، رود بزرگ نبوده به ناچار، مردم در كنار رودهاي كوچك كوهستاني، طرح سكونت انداخته و شهرنشيني را پايه‌گذاري كرده‌اند و بعدا در دامنه‌‌ي كوه‌هاي بزرگ، كه آبريز وسيع‌تري دارد، به فكر تهيه و جريان آب‌هاي زيرزميني افتاده و مخصوصا ايرانيان كه فهم و درك بهتري داشته‌اند به حفر كاريز پرداخته و با آب‌هاي زيرزميني متناسب با ادوات زمان، اراضي زيادي از دشت‌دامنه‌ي كوه‌ها را آباد و تحت كشت و زرع درآورده‌اند.

10 قدیمی ترین تمدن های جهان و مشخصات آنها

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید