تاکنون چند نفر در کره زمین زندگی کرده و مرده‌اند؟


تاکنون چند نفر در کره زمین زندگی کرده و مرده‌اند؟

امروز جمعیت کره زمین چیزی در حدود ٧ میلیارد نفر یا کمی بیشتر است اما آیا هرگز به این اندیشیده‌اید که از ابتدای خلقت تا کنون چه تعداد انسان روی کره زمین زندگی کرده و درگذشته‌اند؟

«دفتر تحقیقات جمعیت» به عنوان یک سازمان غیر دولتی در آمریکا، سعی کرده است که تعداد درگذشتگان را به طور تخمینی محاسبه کند. زمان شروع محاسبه حدود ٥٠ هزار سال پیش در نظر گرفته شده است، یعنی حدوداً زمانی که گفته می‌شود بشر اولیه پا به عرصه زمین گذاشت.

بدین ترتیب، نقطه آغاز مشخص است و جمعیت فعلی جهان هم مشخص است. در قرن بیستم نرخ زایمان از ۴۰ نفر در هر هزار نفر به ۳۱ نفر در هر هزار نفر کاهش یافت و اکنون این رقم به ۲۳ زایمان برای هر هزار جمعیت رسیده است اما در گذشته های دور آدم‌ها برای بقا به نرخ زایمان ۸۰ نفر در هر هزار نفر نیاز داشتند.

خلاصه که با همه این محاسبات مشخص شد تعداد درگذشتگان چیزی حدود ۱۰۷ میلیارد نفر است! بنابراین تعداد ٧ میلیارد نفر آدم زنده در مقابل ١٠٧ میلیارد درگذشته رقم ناچیزی به نظر می‌رسد. این یعنی یک نفر زنده در برابر هر ۱۵ نفری که مرده‌اند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید