تحلیل داده مکانی

تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی
تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی توسط پرسش و پاسخ یا به اصطلاح گرفتن Query توسط نرم‌افزار انجام می‌شود. که انواع زیر را داراست:
– پرسش مکانی: چه عوارضی با چه مختصاتی در یک مکان وجود دارد.
– پرسش توضیحی: چه عوارضی توسط پرسش و پاسخ یا به اصطلاح گرفتن Query توسط نرم‌افزار انجام می‌شود. که انواع زیر را داراست:
– پرسش مکانی: چه عوارضی با چه مختصاتی در یک مکان وجود دارد.
– پرسش توضیحی: چه عوارضی با چه خصوصیات و ویژگیهایی در یک مکان وجود دارد.
– پرسش ترکیبی: ترکیب مکان و اطلاعات توصیفی.
تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی به این مفهوم که ابتدا یک پرسش مکانی مطرح می‌شود و مکانهای مورد نظر انتخاب می‌شوند و سپس خصوصیت خاصی از آنها مورد نظر قرار گرفته و از آن query انجام می‌شود. مثلاً کل واحدهای تجاری تهران(مکانی) که مجوز ساخت در سال 89 گرفته‌اند (توصیفی)

تحلیل داده مکانی
Query به دو صورت انجام می‌گیرد:
1. شرطی: در صورت وقوع اتفاقی، اتفاق دیگری را برای ما پیدا می‌کند.
2. شبیه‌سازی: در بحث مدل‌سازی قرار می‌گیرد مثلاً با چه میزان سیل چه مناطقی را آب می‌گیرد.
نمونه آنالیزهایی که در تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام میشود:
1. آنالیز توپولوژی: عوارض را توپولوژی کرده و سپس آنالیز می‌کنیم. مثلاً دو جاده که باهم نقاطع دارند و دو عارضه درون همدیگر قرار گرفته‌اند.
2. آنالیز :Overlay اطلاعات را به صورت لایه لایه می‌توان دریافت کرد و در نتیجه بااستفاده از تکنیک overlay آنها را با هم ترکیب می‌نمایند. DATA اطلاعات خام هستند که لایه‌های اطلاعاتی، لایه‌های خام هستند و با تجزیه و تخلیل این اطلاعات یکسری اطلاعات جدید به دست می‌آید که به Information موسومند.
3. آنالیز Buffer: با توجه به یک خصوصیت خاص، مناطق دارای این خصوصیت را شعاع می‌زنیم و منطقه را انتخاب می‌نماییم.
4. آنالیز Network : آنالیز شبکه‌ای، خطوط برق و گاز ، … که با توجه به معیار خاص می‌توان شبکه را انتخاب کرد که روی این شبکه آنالیز انجام می‌شود مثلاً کوتاهترین مسیر بین دو راه انتخاب میشود و…
5. آنالیز اندازه‌گیری:
• فاصله
• محیط
• مساحت

سیستم اطلاعات جغرافیایی

GIS آشنایی با کتبGIS آشنایی با مجلات معتبر جی ای اسآشنایی با مجلات معتبرآشنایی با مجلات معتبر جی ای اسآشنایی با نرم افزار GISآشنایی با نرم افزار جی ای اسآشنایی با نرم افزارهای متن باز GISآشنایی با نرم افزارهای متن باز جی ای اسآموزش GIS در ادارات و سازمانها در تهرانآموزش GIS در تهرانآموزش Web GIS در تهرانآموزش تحلیل فضایی با GISآموزش تحلیل فضایی با جی ای اسآموزش تخصصی GIS در تهرانآموزش تخصصی جی ای اس در تهرانآموزش جی ای اس GIS در تهرانآموزش جی ای اس در ادارات و سازمانها در تهرانآموزش درون یابی با استفاده از GISآموزش درون یابی با استفاده از جی ای اس در تهرانآموزش مقاله نویسی ISI در حوزه جی ای اسآموزش مقاله نویسی ISI در حوزهGISآموزش مکان یابی با GISآموزش مکان یابی با جی ای اسآموزش مکانیابی با AHP در تهرانآموزش وب جی ای اس در تهرانآموزشگاه GIS در تهرانآموزشگاه جی ای اس GIS در تهرانتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از Gتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از جی ای استدریس خصوصی GIS در تهرانتدریس خصوصی جی ای اس در تهرانتهیه نقشه با استفاده از GISتهیه نقشه با استفاده از جی ای استهیه نقشه تراکم در GISتولید مدل رقومی ارتفاعی زمین در GIS تهیه نقشه تراکم در جی ای استولید مدل رقومی ارتفاعی زمین در جی ای اسداده های توصیفی در GISداده های توصیفی در جی ای اسداده های مکانی در GISداده های مکانی در جی ای اسدانلود Arc Hydroدانلود Xtoolsدانلود داده های Shapefile ایراندانلود داده های شیپ فایل ایراندانلود نرم افزار GISدانلود نرم افزار جی ای اسدانلود نرم افزارهای متن باز GISدانلود نرم افزارهای متن باز جی ای اس GISدوره آموزش Arc Hydro در تهراندوره آموزش آرک هیدرو در تهراندوره آموزشی GIS در تهراندوره آموزشی جی ای اس در تهرانکاربرد  GIS در علوم خاککاربرد GIS در برنامه ریزی شهریکاربرد GIS در زمین شناسیکاربرد GIS در کشاورزیکاربرد GIS در گردشگریکاربرد GIS در محیط زیستکاربرد GIS در منابع آبکاربرد GIS در هیدرولوژیکاربرد جی ای اس GIS در برنامه ریزی شهریکاربرد جی ای اس GIS در پزشکی کاربرد جی ای اس GIS در جغرافیاکاربرد جی ای اس GIS در زمین شناسیکاربرد جی ای اس GIS در علوم خاککاربرد جی ای اس GIS در کشاورزیکاربرد جی ای اس GIS در گردشگریکاربرد جی ای اس GIS در محیط زیستکاربرد جی ای اس GIS در منابع آبکاربرد جی ای اس GIS در هیدرولوژیکاربردGISدر پزشکی کاربرد GIS در جغرافیاکارگاه آموزش GIS در تهرانکارگاه آموزش جی ای اس در تهرانکارگاه آموزش مکانیابی با AHP در تهرانمدل رقومی ارتفاعی زمینمدلسازی با استفاده از GISمدلسازی با استفاده از جی ای اسمشاوره پایان نامه GISمشاوره پایان نامه جی ای اسمعرفی کتب جی ای اسمعرفی کتبGISمعرفی مجلات معتبر GISمعرفی مجلات معتبر جی ای اسموسسه آموزشی GIS در تهرانموسسه آموزشی جی ای اس GIS در تهراننماد گذاری نقشه تراکم در جی ای اسنمادگذاری نقشه تراکم در GIS

5 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید