ظهور اينترنت و سهولت دسترسي به اطلاعات موجود آن سبب گرديده تا اكثر سازمان هاي دولتي و خصوصي اطلاعات خود را در اين شبكه قرار دهند. بيش از 70% اطلاعات موجود، داده‌هاي جغرافيايي مي باشند كه ارايه اين اطلاعات جغرافيايي بر روي اينترنت مستلزم توسعه معماري و نرم افزارهاي خاص همچون خادم هاي نقشه اي گرديده است. در توسعه اين سسيتم هاي اطلاعاتي طراح امكان بهره جستن از انواع معماري ها، نرم افزارها و فرمت ها را دارد؛ ولي انتخاب مناسب ترين حالت كه جواب گوي اهداف سيستم اطلاعات جغرافيايي تحت اينترنت (Web GIS) باشد، مستلزم اطلاع از نكات تكنيكي Web GISو مزايا و معايب هر كدام از متدها در يك پروژه خاص است.
در اين تحقيق ابتدا تكنولوژي سيستم اطلاعات جغرافيايي تحت اينترنت از نظر معماري، نقشه هاي اينترنتي، و نرم افزارهاي متداول آن مورد بحث قرار گرفته و سپس مراحل توسعه يك Web GIS موفق آورده شده و در انتها روند استفاده از اين دستاوردها در طراحي پروژه Web GIS راه هاي كشور شرح داده شده است.

جهت دریافت مقاله کامل برروی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=52728

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید