دوره آموزشی: استخراج اطلاعات سه بعدی از تصاویر فضایی


دوره آموزشی: استخراج اطلاعات سه بعدی از تصاویر فضایی

مدرس: دکتر سعید جَوی زاده

شیراز، خیابان برق، کوچه برق یک، درب اول سمت راست، موسسه چشم‌انداز

تلفن ثابت : 07132341477

همراه : 09382252774

سایت : www.crsgroup.ir

کانال تلگرام: saeedjavizadeh@

کانال اینستا گرام:saeedjavizadeh@

سرفصل های دوره آموزشی:

مدل های ریاضی جهت تصحیح هندسی تصاویر با هندسه ثابت

مدل های ریاضی جهت تصحیح هندسی تصاویر با هندسه پویا

مدل های ریاضی جهت تصحیح هندسی تصاویری که هندسه تصویر در لحظه تصویر برداری را از دست داده اند

مدل های ریاضی جهت تصحیح هندسی تصاویر راداری

اساس رادار گرامتری

مفهوم توجیه داخلی در تصاویر راداری

مفهوم دید استریو در تصاویر راداری ،

مفهوم توجیه خارجی در تصاویر راداری،بکارگیری معادلات شرط هم خطی جهت تصحیح هندسی تصاویر راداری،

مدل های ریاضی جهت تصحیح هندسی تصاویر با هندسه ثابت،

 مدل های ریاضی جهت تصحیح هندسی تصاویر با هندسه پویا،

مدل های ریاضی،مدل های ریاضی جهت تصحیح هندسی تصاویر راداری،اساس رادار گرامتری،مفهوم توجیه داخلی در تصاویر راداری،مفهوم دید استریو در تصاویر راداری ،مفهوم توجیه خارجی در تصاویر راداری،بکارگیری معادلات شرط هم خطی جهت تصحیح هندسی تصاویر راداری،سعید جوی زاده،موسسه علمی و تحقیقاتی ،بهترین جزوه استخراج اطلاعات سه بعدی از تصاویر فضایی،بهترین کتاب استخراج اطلاعات سه بعدی از تصاویر فضایی، بهترین دوره استخراج اطلاعات سه بعدی از تصاویر فضایی، مدل های ریاضی جهت تصحیح هندسی تصاویر با هندسه ثابت، مدل های ریاضی جهت تصحیح هندسی تصاویر با هندسه پویا،

8 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید