دوره آموزشی : تصمیم گیری چند معیاره مکانی


دوره آموزشی :

تصمیم گیری چند معیاره مکانی

Training course:

Spatial Multi –Criteria Decision Making

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

مولف کتاب های سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS)

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس:

شیراز-خیابان برق-کوچه یک

سرفصل دوره آموزشی:

ارزیابی چند معیاره مکانی

انواع مسائل از لحاظ ساختار یافتگی و تصمیم گیری مکانی

مقدمه ای بر ارزیابی و تصمیم گیری چند معیاره

مفاهیم تصمیم گیری چند معیاره

ساختار تصمیم گیری چند معیاره

طبقه بندی تصمیم گیری چند معیاره

روش های نرمال سازی

روش های وزن دهی

روش های اولویت بندی

تصمیم گیری چند معیاره مکانی

نقش GIS در تصمیم گیری چند معیاره مکانی

روش های تصمیم گیری چند معیاره مکانی

تفاوت روش AHP وANP

تئوری MAUT وMAVT

روش های TOPSISوVICOR

استراتژی های و روش OWA

تحلیل حساسیت در فرایند تصمیم گیری

روش تصمیم گیری چند هدفه

مبانی بهینه سازی و فرایند تصمیم گیری چند هدفه

روش های تصمیم گیری چند هدفه

نمونه کاربردی حل مسائل مکانی با کمک روش های تحلیل چند هدفه

روش های تصمیم گیری چند معیاره گروهی –مکانی

مقدمه ای بر مدل ها ،فرایند ها ،و ابزار مشارکت در فرایند تصمیم گیری چند معیاره گروهی –مکانی

روش ها و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گروهی –مکانی

معرفی برخی نمونه های کاربردی تصمیم گیری چند معیاره گروهی –مکانی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید