دوره آموزشی: تعریف و تبیین سطوح تلفیق داده ها


دوره آموزشی: تعریف و تبیین سطوح تلفیق داده ها

مدرس: دکتر سعید جَوی زاده

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه برق یک، درب اول سمت راست، موسسه چشم‌انداز

تلفن ثابت : 07132341477

همراه : 09382252774

سایت : www.crsgroup.ir

کانال تلگرام: saeedjavizadeh@

کانال اینستا گرام:saeedjavizadeh@

سرفصل دوره آموزشی:

تلفیق داده ها بر اساس الگوریتم های مربوط به داده های چندطیفی یا چند فرکانسی

تلفیق داده ها بر اساس الگوریتم های مربوط به داده های چند زمانه و سری های زمانی

تلفیق داده ها بر اساس الگوریتم های مربوط به داده ها در قلمرو سیگنال

تکنیک های آماری و غیر آماری تلفیق داده ها سطح پیکسل و کاربردهای آن در سنجش از دور

تکنیک های تلفیق داده ها در سطح ویژگی و کاربردهای آن در سنجش از دور

تکنیک های تلفیق نتایج طبقه بندی در سطح تصمیم و کاربردهای آن در سنجش از دور

تلفیق داده های غیر سنجش از دور و مخصوصا  GIS یا تصاویر ماهواره ای جهت استخراج اطلاعات کمی

4 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید