دوره آموزشی: تلفیق سیستم های فتوگرامتری با سیستم های اطلاعات مکانی


دوره آموزشی: تلفیق سیستم های فتوگرامتری با سیستم های اطلاعات مکانی

Training course:

Integration of Photogrammetric and Spatial Information systems

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

هدف:

هدف از این آموزش آشنایی دانشجویان با مشکلات موجود در بکارگیری سیستم های فتوگرامتری و سیستم های اطلاعات مکانی به صورت مجزا و مستقل و همچنین آشنایی با روش ها و نیازمندی های تلفیق سیستم های فتوگرامتری و سیستم های اطلاعات مکانی و نحوه پیاده سازی یک سیستم تلفیقی برای کاربردهای تخصصی میباشد.

سرفصل دوره آموزشی:

روند تولید داده مکانی برای ورود به سیستم اطلاعات مکانی با بهره گیری از تکنیک فتوگرامتری و بررسی مشکلات موجود:

ارزیابی اهمیت داده های مکانی تولید شده به کمک تکنیک فتوگرامتری به عنوان یکی از مهم ترین منابع داده برای GIS

بررسی روند تولید داده مکانی به کمک تکنیک فتوگرامتری و مراحل آماده سازی این داده ها برای ورود به GIS

تشریح مشکلات ناشی از بکارگیری سیستم های فتوگرامتری و GIS به صورت مجزا و مستقل

خدمات متقابل سیستم های فتوگرامتری و سیستم های اطلاعات مکانی:

لزوم مدیریت داده های مکانی استخراج شده توسط سیستم های فتوگرامتری و قابلیت سیستم GIS برای مدیریت حجم زیادی از داده های مکانی

نیاز سیستم های GIS به داده های مکانی تولید شده به کمک تکنیک فتوگرامتری

خدمات متقابل سیستم های فتوگرامتری و GIS به عنوان دو سیستم مکمل بر اساس وابستگی این دو سیستم

نیازمندی های تلفیق سیستم های فتوگرامتری و سیستم های اطلاعات مکانی:

بررسی محدودیت سیستم های فتوگرامتری تجاری از نظر امکان توسعه سیستم

بررسی مشکلات موجود در روند بکارگیری امکانات سیستم های اطلاعات مکانی برای توسعه سیستم هایی با قابلیت اتصال عمومی به سایر سیستم ها

تشریح لزوم و اهمیت ایجاد یک سیستم رابط میان سیستم های فتوگرامتری و GISبه عنوان اولین قدم برای تلفیق سیستم های فتوگرامتری و GIS

تعیین نیازمندی های ایجاد یک سیستم رابط میان سیستم های فتوگرامتری و GIS

سطوح تلفیق سیستم های فتوگرامتری و سیستم های اطلاعات مکانی:

تشریح روش های قابل استفاده جهت تبادل داده میان سیستم های فتوگرامتری و GIS

تشریح سطوح مختلف تلفیق سیستم های فتوگرامتری و GIS بر اساس روش های تبادل داده شامل:

تلفیق غیرمستقیم

تلفیق مستقیم

تلفیق مستقیم با کنترل فعال

استفاده از سیستم های تلفیقی در زمینه های کاربردی:

بررسی کاربرد سیستم های تلفیقی در زمینه های:

تولید داده های ساختاریافته برای GIS

مدلسازی واحدهای صنعتی

بهنگام سازی پایگاه های داده مکانی و سایر موارد

روند طراحی سیستم های رابط به منظور توسعه یک سیستم تلفیقی برای کاربردهای تخصصی:

بررسی تاثیر طرح و معماری سیستم تلفیقی برای کاربردهای تخصصی:

بررسی تاثیر طرح و معماری سیستم رابط بر ویژگی ها و نوع عملکرد سیستم تلفیقی

تشریح روش طراحی سیستم رابط به منظور توسعه یک سیستم تلفیقی برای کاربردهای تخصصی با توجه به نیازمندی این کاربردها

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید