دوره آموزشی: سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی


دوره آموزشی:

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

مدرس: دکتر سعید جَوی زاده

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه برق یک، درب اول سمت راست، موسسه چشم‌انداز

تلفن ثابت : 07132341477

همراه : 09382252774

سایت : www.crsgroup.ir

کانال تلگرام: saeedjavizadeh@

کانال اینستا گرام:saeedjavizadeh@

سرفصل دوره آموزشی:

مبانی، اصول و ضرورت های محاسبات نرم

استدلال آماری و تفکر بیزی

اندازه گیری میزان عدم شباهت بین مجموعه های فازی

شبکه های عصبی خودسازمان ده و سگمنت بندی چندسطحی تصاویر ماهواره ای

تبدیلات ژئومتریک با استفاده از روش لحظه با ماتریس موجک

کندوکاو داده های محیطی: مدل های مکانی، خوشه بندی فازی و کریجینگ فازی

سامانه های خبره فازی و استدلال فازی، مدلسازی فازی قاعده مدار

شبکه های عصبی مصنوعی

محاسبات تکاملی با تاکید بر الگوریتم های ژنتیکی در مکان یابی و تحلیل شبکه با داده های GIS

هوش محاسباتی الهام گرفته از مغز، DNA، مولکول و کوانتوم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید