دوره آموزشی: سنجش از دور Remote sensing

کتاب سنجش از دور کاربردی در ArcMAP

کتاب سنجش از دور کاربردی در ArcMAP


دوره آموزشی: سنجش از دور(Remote sensing)

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

هدف درس:  آشنایی با اصول و روش های سنجش از دور و کاربرد آنها در کشاورزی منابع طبیعی و علوم خاک

سرفصل دوره آموزشی:

مقدمه ای بر سنجش از دور و تاریخچه آن

فیزیک سنجش از دور

منشاء و خصوصیات امواج الکترومغناطیسی

واکنش امواج الکترومغناطیسی با پدیده‌های سطح زمین

سکوهای سنجش از دور

عکس های هوایی و دوربین های مورد استفاده در آن

عوامل تفسیر بصری عکس های هوایی

سنجنده چند طیفی و ابر طیفی در سنجش از دور

مفاهیم و مبانی تشعشعات حرارتی و تصاویر حرارتی

سنجش از دور ماکروویو فعال (LIDAR)

سنجش از دور پوشش گیاهی

سنجش از دور منابع آب

سنجش از دور مناظره اراضی و شهری

سنجش از دور خاک و ژئومرفولوژی

 پیش پردازش و پردازش تصاویر ماهواره ای

سنجش از دور، امواج الکترومغناطیسی، سکوهای سنجش از دور،  عکس های هوایی، دوربین ، سنجنده چند طیفی و ابر طیفی،  تشعشعات حرارتی ، ماکروویو فعال (LIDAR)، پوشش گیاهی ، منابع آب،  علوم خاک، سعید جوی زاده، موسسه چشم انداز، موسسه علمی تحقیقاتی،

 

آموزش آمار فضاییسنجش از دور


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

ENVI BookENVI LiDARexelis enviIDL_ENVINDVI.Resize کردن در enviآموزش GIS در شیرازآموزش آنلاین نرم افزار enviآموزش پردازش تصاویر ماهواره ای با نرم افزار enviآموزش تصحیح رادیومتریک در ENVIآموزش جامع و کاربردیآموزش دوره جامع ENVI موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل همراه با فیلم و کتابآموزش کاربردی GIS در شیرازآموزش کاربردی RS در شیرازآموزش کاربردی انوی ENVIآموزش موزاییک کردن تصویر در نرم افزار ENVI5آموزش نرم افزار ENVI در دورسنجی اکتشافیآموزش و معرفی نرم افزار پردازش تصویر ENVI (انوی)آموزش وبیناری انویآموزش ویدئویی گام به گام نرم افزار انویاز ENVI چطور استفاده کنم؟استاد بزرگ سنجش از دوراشنایی با مفاهیم نرم افزاراصول سنجش از دوراکستنشن SARscape در نرم افزار انویامواج الکترومغناطیسیاموزش تصحیح هندسی در ENVIانجام پروژه انویانواع روش های تبدیلات در نرم افزار ENVIایجاد ترکیب رنگی در ENVIبارزسازی دگرسانی‌ها با استفاده از تصاویر ماهواره ASTERبارگذاری تصاویر ماهواره ای در نرم افزار ENVIبرنامه آموزش تخصصی Enviبهترین آموزش انویبهترین استاد ENVIبهترین استاد انویبهترین کلاس GIS در تهرانبهترین کلاس GIS در شیرازپردازش داده های لایدار (LiDAR) با استفاده از نرم افزار ENVIپردازش لایدار و DEM در ENVIپرفروش ترین کتاب انویپوشش اراضی با پردازش شئ‌گرای تصاویر ماهواره‌ایپوشش گیاهیتاریخچه سنجش از دورتشعشعات حرارتیتهرانتهیه نقشه درختان و پدیده های شهری و طبیعی از داده های لایدار در ENVIحذف ابر با استفاده از الگوریتم FMASK در نرم افزار ENVIخودآموز نرم افزار ENVIدانلود نرم افزار ENVIدکتر سعید جوی زادهدوربینسعید جوی زادهسکوهای سنجش از دورسنجش از دورسنجنده چند طیفی و ابر طیفیشاخص پوشش گیاهیشیرازطبقه بندی در enviطبقه بندی و آشکارسازی تغییراتعکس های هواییعلوم خاکعملیات محاسبات باندی در نرم افزار سنجش از دور ENVIفیلم آموزشی GISفیلم انویکاربرد لایدار در سنجش از راه دورکتاب آموزش تصویری نرم‌افزار انویکتاب آموزش گام به گام نرم افزار ENVI 5.3کتاب آموزشی gisکتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در ArcMAPکتاب سنجش از دور کاربردی در Arcmapماکروویو فعال (LIDAR)ماهواره سنجش از دور انوی ست (Envisat)ماهواره های سنجش از دورمحاسبات فرمولی و نسبت باندیمعرفی گامهای اصلی در انویمعرفی نرم افزار سنجش از دورمنابع آبموسسه چشم اندازموسسه علمی تحقیقاتیمیانگین ارتفاعی در انوینرم افزار Envi 5.3 – انوینرم افزار ENVI 5.3.1 (همراه با آموزش نصب)نرم افزار پردازش و تحلیل اطلاعات سنجش از دورینصب و کار با اکستنشن Modis Conversion Toolkits در نرم افزار انویورژن های نرم افزار ENVI

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید