دوره آموزشی: سیستم های اطلاعات جغرافیایی ۲


دوره آموزشی:

سیستم های اطلاعات جغرافیایی ۲

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

سرفصل دوره آموزشی:

تاریخچه GIS

بررسی سیستم های مدیریت پایگاه داده ها (DBMS) که شامل مدل های سیستم های جدولی، درختی، شبکه ای، رابطه ای، شی گرا و استنتاجی می‌باشد

تشریح ساختار داده ها

تشریح مدلهای برداری داده ها در GIS

آشنایی با نرم افزارهای سیستم های برداری

طراحی پایگاه اطلاعات در GIS

مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی و مکانی در GIS

تجزیه و تحلیل توابع انطباق همجواری و همسایگی سیستم‌های برداری در GIS

بررسی مدل‌های تبدیل سیستم های شبکه ای به برداری و بالعکس

تلفیق سنجش از دور و GIS

کاربرد مدل های رقومی زمین و مشتقات آن ها در سیستم‌های برداری در GIS

تجزیه و تحلیل شبکه های برداری و کاربرد آنها در  GIS

سیستم های هوشمند در GIS

بررسی خطاها و کیفیت اطلاعات در  GIS

ارائه پروژه

9 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید