دوره آموزشی : سیستم های اطلاعات مکانی توزیع یافته


دوره آموزشی :

سیستم های اطلاعات مکانی توزیع یافته

Training course:

Distributed GIS

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

مولف کتاب های سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS)

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس:

شیراز-خیابان برق-کوچه یک

سرفصل دوره آموزشی:

مبانی نظری

کلیات و تعاریف

مروری بر سیستم های توزیع یافته

مزایای سیستم های توزیع یافته

تاریخچه و اهداف

نمونه های کاربردی از سیستم های توزیع یافته

ArcGIS Server

پروتکل های کنترل ارتباط و انتقال

چهارچوب سیستم های توزیع یافته

رابط کاربر و معماری DCOM

رابط کاربر و معماری NET

رابط کاربر و معماری CORBA

JAVA

ارزیابی معماری

استاندارد های سیستم های توزیع یافته

استاندارد های OGC

KML

GeoRASS

JASON

GIS توزیع یافته حرفه ای

اجزای GIS توزیعه یافته

مولفه های GIS توزیع یافته

داده های GIS توزیع یافته

نمایش GIS توزیع یافته

اجرای و عمل کرد GIS توزیع یافته

مدیریت جریان داده ها در GIS توزیع یافته

توپولوژی شبکه GIS توزیع یافته

مدیریت شبکه GIS توزیع یافته

مزایای GIS توزیع یافته

معایب GIS توزیع یافته

طراحی سیستم های GIS توزیع یافته

طراحی سرور

برنامه نویسی شبکه و نام گذاری در GIS توزیع یافته

امنیت و تحمل خطا در GIS توزیع یافته

بازیافت در GIS توزیع یافته

کنترل همزمانی در GIS توزیع یافته

هماهنگ سازی و سازگاری در GIS توزیع یافته

کاربرد GIS توزیع یافته در کنترل راه ها

کاربرد GIS توزیع یافته در شهرداری ها

کاربرد GIS توزیع یافته هواشناسی

کاربرد GIS توزیع یافته در اقلیم شناسی

کاربرد GIS توزیع یافته در مدیریت شهری

کاربرد GIS توزیع یافته در زمین شناسی

8 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید