دوره آموزشی: مدیریت داده ها و کاربردهای GIS


دوره آموزشی:

مدیریت داده ها و کاربردهای GIS

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

سرفصل دوره آموزشی:

مروری بر داده ها

داده های آنالوگ

داده های رقومی

رقومی نمودن داده‌ها Digiting

مدل‌سازی در GIS

اصول مدلسازی درGIS  و کاربردهای آن

اصول تصور نمودن  Visualization در  GIS و کاربردهای آن

اصول شبیه سازی در GIS و کاربردهای آن

ساختار داده ها در GIS

شناخت داده های مکانی و توصیفی و روابط توپولوژی در GIS

نیاز ساختار دادن به داده ها

بررسی روشهای مختلف ساختار دادن به داده‌ها (برداری و شبکه‌ ای)

بررسی روش های فشرده کردن داده ها در GIS/LIS

بررسی مدل‌های Rtree و Quadtree

بررسی کیفیت داده های مکانی و توصیفی و اطلاعات جانبی

بررسی نقش مدیر مدیریت در GIS و مشکلات آن

کاربردهای GIS

کاربردهای GIS در مهندسی نقشه برداری

کاربردهای GIS در طراحی های شهری، منطقه‌ای و جهانی

کاربردهای GIS در راه سازی و مدیریت حمل و نقل

کاربردهای GIS در سنجش از دور

کاربردهای GIS در محیط زیست

کاربرد های GIS در امور نظامی

7 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید