دوره آموزشی: کاربردهای سنجش از دور در مطالعات شهری


دوره آموزشی:

کاربردهای سنجش از دور در مطالعات شهری

Training course:

 Applications of Remote Sensing in Urban Studies

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

سرفصل دوره آموزشی:

مقدمه و مباحث تئوریک در زمینه کاربرد شهری سنجش از دور

ساختار ابنیه شهری و نحوه شکل‌گیری آنها

تعریف مناطق شهری

تعریف زیرساخت‌های مناطق شهری

مفاهیم طیفی تصاویر اخذ شده در مناطق شهری

مفاهیم مکانی و زمانی عوارض شهری در تصاویر اخذ شده

بررسی و ارزیابی سیستمهای پردازش تصاویر سنجش از دور در زمینه کاربردهای شهری

طبقه بندی مناطق شهری و استخراج کاربری

تعریف استاندارد لایه های شهری و عوارض

شناسایی و استخراج از لایه ها و عوارض مناطق شهری

تهیه نقشه توپوگرافی از مناطق شهری با استفاده از داده های هوایی و فضایی

تهیه نقشه موضوعی از مناطق شهری با استفاده از داده های هوایی و فضایی

طبقه بندی نواحی شهری بر اساس کیفیت زندگی

طبقه بندی و تخمین جمعیت شهری با استفاده از سنجش از دور

تشخیص تغییرات در مناطق شهری

قطعه بندی و آنالیز شی گرای تصاویر فضایی در محدوده شهری

تلفیق داده های سنجش از دور در مناطق شهری

بررسی و آنالیز توسعه محدوده های شهری در مناطق مختلف

 انجام یک پروژه کاربردی سنجش از دور در محدوده های شهری

8 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید