دوره آموزشی:

گرافیک کامپیوتری

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

سرفصل دوره آموزشی:

مروری بر برنامه سازی پیشرفته با تاکید بر یکی از زبان های پیشرفته C و PASCAL و یا نظایر آنها

گرافیک کامپیوتری

مروری بر سخت افزارهای موجود در گرافیک کامپیوتری

هندسه تولید خط: قطعات پاره خط ها، خطوط عمود، بردارها، پیکسل‌ها، ضد تضرس خطوط

چند ضلعی ها و پر کردن آنها

تبدیل های دوران، غیر متعامد و معکوس

پنجره و Clipping

تبدیل های سه بعدی، ایجاد پرسپکتیو

حذف خطوط نامرئی

نور، رنگ و الگوریتم های ایجاد سایه

فراکتال ها و خطوط و سطوح فراکتال

10 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید