خانه / تیم ما(تیم تحقیقاتی دکتر سعید جوی زاده)

تیم ما(تیم تحقیقاتی دکتر سعید جوی زاده)

مدیر گروه:

دکتر سعید جوی زاده
دکتر سعید جوی زاده

دکتر سعید جوی زاده مدیر موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل و عاشق مجموعه علوم جغرافیایی است. وی معتقد است که دشمنان اصلی بشریت ترس، شک و بی هدفی هستند. کارشناسی جغرافیای طبیعی را در سال 1381 از دانشگاه یزد، کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی محیطی را از دانشگاه خوارزمی در سال 1384 و مدرک دکتری خود را در سال 1398 در رشته اقلیم شناسی  از دانشگاه خوارزمی اخذ کرده است. عنوان رساله ایشان “تحلیل فضایی خشکسالی در ایران” است. او متخصص سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS) وآمار فضایی است. از سال 1381 مشغول تدریس در دانشگاه ها و مراکز دولتی و خصوصی است.

دکتر سعید جوی زاده
دکتر سعید جوی زاده

وی همه ساله کارگاه های تخصصی را برای علاقه مندان به GIS و RS برگزار می کند. کتاب هایی مفید و کاربردی را در زمینه سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و آمار فضایی را به رشته تحریر درآورده است. هم اکنون نیز بروی سیستم های پهباد و برنامه نویسی پیشرفته در سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور مشغول به فعالیت است. علاوه بر این سعید جوی زاده علاقه مند به مطالعات خشکسالی و بلایای طبیعی است و در زمینه خشکسالی نیز کتاب های متعددی را به رشته تحریر درآورده است. از آرزوهای دکتر جوی زاده همه گیر شدن سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و آمار فضایی در بین مردم و نهاد هادی تصمیم گیری است.

دکتر مرضیه بذرافکن

مرضیه بذرافکن   پژوهشگر سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS) در موسسه چشم انداز هزاره سوم می باشد. مدرک کارشناسی خود را در سال 1376 در رشته جغرافیای  طبیعی از دانشگاه تهرانو کارشناسی ارشد خود را در سال 1378 در  رشته ژئومورفولوژی  از دانشگاه تهران اخذ نمود.الان دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی گرایش مخاطرات محیطی در دانشگاه تهران می باشند.  از سال 1394 شروع به فعالیت در زمینه GIS و RS نمود. فعالیت حرفه ای خود را از سال 1395 در موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل آغاز نمود. کتاب مدیرت بحران با GIS  تالیف ایشان می باشد . ایشان هم اکنون چندین کتاب در زمینه های فناوری های اطلاعات مکانی در دست اقدام و چاپ دارند.او توانسته به دانشجویان زیادی کمک و مشاوره دهد . همیشه نقش فعالی در سازمان های دولتی داشته است.او علاقمند به تدریس و انجام پروژه های مرتبط با  GIS و RS درمدیریت بحران و ریسک است  و هم اکنون نیز در زمینه کاربرد LiDAR و جغرافیای طبیعی مشغول به فعالیت می باشد. از آرزوهای جهانی ایشان جهانی بدور از مخاطرات انسانی و طبیعی   می باشد.از ویژگی های اصلی ایشان شرکت در کار گروهی است

معصومه حیدری

معصومه حیدری  پژوهشگر سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS) در موسسه چشم انداز هزاره سوم می باشد. مدرک کارشناسی خود را در سال 1392 در رشته مهندسی منابع طبیعی از دانشکده محیط زیست کرج و کارشناسی ارشد خود را در سال 1398 در رشته علوم و مهندسی محیط زیست  از دانشگاه تهران اخذ نمود.الان دانشجوی دکتری علوم و مهندسی محیط زیست در دانشگاه تهران می باشند.  از سال 1394 شروع به فعالیت در زمینه GIS و RS نمود. فعالیت حرفه ای خود را از سال 1398 در موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل آغاز نمود. ایشان هم اکنون چندین کتاب در زمینه های فناوری های اطلاعات مکانی در دست اقدام و چاپ دارند. او توانسته به دانشجویان زیادی کمک و مشاوره دهد . او علاقمند به تدریس و انجام پروژه های مرتبط با  GIS و RS درمحیط زیست است  و هم اکنون نیز در زمینه کاربرد LiDAR و مدیریت سواحل  مشغول به فعالیت می باشد. از آرزوهای جهانی بدور از آلودگی های محیط زیست  می باشد.از ویژگی های اصلی ایشان شرکت در کار گروهی است.

فاطمه پورحق وردی  پژوهشگر سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS) در موسسه چشم انداز هزاره سوم می باشد. مدرک کارشناسی خود را در سال 1395 در رشته مهندسی منابع طبیعی از دانشگاه جیرفت و کارشناسی ارشد خود را در سال 1397 در رشته آبخیزداری از دانشگاه بیرجند اخذ نمود.الان دانشجوی دکتری مدیریت حوضه های آبخیز در دانشگاه هرمزگان می باشند.  از سال 1396 شروع به فعالیت در زمینه GIS و RS نمود. فعالیت حرفه ای خود را از سال 1398 در موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل آغاز نمود. ایشان هم اکنون چندین کتاب در زمینه های فناوری های اطلاعات مکانی و مدیریت رودخانه ها در دست اقدام و چاپ دارند. او توانسته به دانشجویان زیادی کمک و مشاوره دهد . او علاقمند به تدریس و انجام پروژه های مرتبط با  GIS و RS درمدیریت حوضه های آبخیز است  و هم اکنون نیز در زمینه کاربرد فناوری های مکانی در  مدیریت حوضه های آبخیز به فعالیت می باشد. از آرزوهای جهانی ایشان جهان بدور از آلودگی و خشکسالی است.از ویژگی های اصلی ایشان شاد بودن و شرکت در کار گروهی است.

رضا رسولی بلخکانلو دبیر جغرافیا و زمین شناسی.
دارای مدرک کارشناسی در رشته دبیری جغرافیا از مرکز تربیت معلم کرج و در حال حاضر مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه شهری.
وی معتقد است که جغرافیا و بالاخص رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی شهری می تواند گام های ارزنده ای در جهت بهبود زندگی افراد و نقش بسزایی در مسیر سامان دهی و طراوت بخشی هر چه بیشتر به فضای ماشینی شده و زندگی روزمره مردمان داشته باشد.

 

سارا کاویانی آهنگر پژوهشگر سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS) در موسسه چشم انداز هزاره سوم می باشد. مدرک کارشناسی خود را در سال 1389 در رشته منابع طبیعی از دانشگاه شیراز و کارشناسی ارشد خود را در سال 1391 در رشته مدیریت مناطق بیابانی از دانشگاه شیراز اخذ نمود.الان دانشجوی دکتری مدیریت مناطق بیابانی در دانشگاه هرمزگان می باشند. عنوان رساله ایشان “برآورد آب مجازی با عنوان سامانه هشدار در بیابان زایی” می باشد. از سال 1390 شروع به فعالیت در زمینه GIS و RS نمود. فعالیت حرفه ای خود را از سال 1392 در موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل آغاز نمود. وی مولف 10 کتاب در زمینه GIS، RS و خشکسالی می باشد. او توانسته دانشجویان بسیاری را در این زمینه توانمند و روانه بازار کار نماید. او علاقمند به تدریس و انجام پروژه های مرتبط با  GIS و RS است و هم اکنون نیز در زمینه کشاورزی دقیق  مشغول به فعالیت می باشد. از آرزوهای جهانی بدور از خشکسالی و کم آبی  می باشد.از ویژگی های اصلی ایشان شرکت در کار گروهی است.

 

منیژه براهیمی پژوهشگر سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS) در موسسه چشم انداز هزاره سوم می باشد. مدرک کارشناسی خود را در سال 1386 در رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی از دانشگاه سیستان و بلوچستان و کارشناسی ارشد خود را در سال 1392 در همان رشته و گرایش از دانشگاه پیام نور اصفهان اخذ نمود. عنوان پایان نامه ایشان “روند تغییرات دمایی استان فارس به روش من کندال” می باشد. از سال 1390 شروع به فعالیت در زمینه GIS و RS نمود. فعالیت حرفه ای خود را از سال 1392 در موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل آغاز نمود. وی مولف 13 کتاب در زمینه GIS، RS و خشکسالی می باشد. او توانسته دانشجویان بسیاری را در این زمینه توانمند و روانه بازار کار نماید. او علاقمند به تدریس و انجام پروژه های مرتبط با  GIS وRS است و هم اکنون نیز در زمینه توسعه سیستم های پردازش تصاویر لیدار مشغول به فعالیت می باشد. علاوه بر این وی علاقمند به پیوستن به ناسا(NASA) و فعالیت در شرکت ESRI می باشد. از آرزوهای وی توسعه و پیشرفت کیفیت و کمیت داده های مکانی در جهان می باشد.

 

مژگان صداقت پژوهشگر موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز میباشد. دوره کارشناسی خود را در زمین شناسی از دانشگاه پیام نور جهرم و کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی خود را از دانشگاه دامغان اخذ نمود.عنوان پایان نامه وی “تحلیل پایداری شیروانی سنگی در مسیر جاده پل سفید- قائمشهر”است.مژگان صداقت هم اکنون بر روی کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دورRS))در زمین شناسی   مشغول به فعالیت است .از آرزوهای وی، بومی سازی نرم افزارها و روش ها و تکنیک های GIS در ایران می باشد او عاشق چالش های جدید در این حوزه است .او قصد دارد حلقه های مفقوده و گم شده در  GIS و RS را کشف کند.

فاطمه حسین پورفرزانه پژوهشگر موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز می باشد. دوره کارشناسی خود را در جغرافیا از دانشگاه آزاد شیراز و کارشناسی ارشد جغرافیا خود را از دانشگاه خوارزمی تهران اخذ نمود. عنوان پایان نامه وی ” شناسایی و پهنه بندی اراضی مستعد توسعه کالبدی بر مبنای پارامترهای طبیعی در استان البرز” است. فاطمه حسین پور فرزانه هم اکنون بر روی کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی ( (GIS و سنجش از دور (RS)در مدیریت ریسک و عمران مشغول به فعالیت است. از آرزوهای وی، بومی سازی نرم افزارها و روش ها و تکنیک های GIS در ایران می باشد او عاشق چالش های جدید در این حوزه است. او قصد دارد حلقه های مفقود شده و گم شده در مدیریت ریسک و بحران GIS و RS را کشف کند.

الهام عزیزی خادم پژوهشگر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) در موسسه چشم‌انداز هزاره سوم می‌باشد. کارشناسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری را در سال 1390 از دانشگاه ایلام و کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS & RS) را از دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1394 اخذ کرده است. عنوان پایان نامه ایشان “مکان‌یابی دهکده گردشگری از طریق سیستم اطلاعات جغرافیایی و هوش محاسباتی با در نظر گرفتن ارزیابی زیست محیطی) شهرستان شوش )” است. او متخصص سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور(RS)  است. از سال 1396 مشغول تدریس در دانشگاه و مراکز خصوصی است، او علاقمند به تدریس و انجام پروژه‌های مرتبط با  GIS وRS است هم اکنون در زمینه Geospatial  مشغول به فعالیت است. از آرزوهای وی آموزش اصولی و اجرایی (GIS & RS) به علاقه مندان در این زمینه و راه یابی این علم به تمام دستگاه های اجرایی است.

مسلم شمشیری  از پژوهشگران  موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل و عاشق مجموعه علوم جغرافیایی است. وی معتقد است که  اساس قدرت در علم و دانش است. کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری  را در سال 1389 از دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری  را از دانشگاه یزد در سال 1391 اخذ کرده است. عنوان پایانامه  ایشان “باز زنده سازی بافت های فرسوده شهری با تاکید بر بافت تاریخی شیراز” است. از سال 1390 در سیستم های اطلاعات جغرافیایی فعالیت دارد. ایشان کتاب های کاربردی بسیاری را در زمینه سیستم اطلاعات جغرافیایی به رشته تحریر درآورده است و مقالات فر اوانی در این زمینه به چاپ رسانده است. هم اکنون نیز بروی سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)،مدلسازی شهری،پروژه های شهری و گردشگری مشغول به فعالیت است. علاوه بر این مسلم شمشیری علاقه مند به مطالعات برنامه ریزی و مدیریت شهری،و جامعه شناسی شهری است. از آرزوهای مسلم شمشیری جهانی پر از علم و دانایی که بشریت را از بدویت و خونریزی دور می سازد و به ما یاد می دهد تا خانه خود را آباد سازیم

دکتر نسرین حسین آبادی پژوهشگر موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل و عاشق مجموعه علوم جغرافیایی است. وی معتقد است که یکی از بهترین رشته های دانشگاهی اقلیم شناسی  هستند. کارشناسی جغرافیای طبیعی را در سال 1380 از دانشگاه سیستان و یلوچستان، کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی محیطی را از دانشگاه سیستان و یلوچستان در سال 1390 و مدرک دکتری خود را در سال 1398 در رشته اقلیم شناسی  از دانشگاه سیستان و یلوچستان اخذ کرده است. عنوان رساله ایشان “……..” است. او متخصص اقلیم شناسی،سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS) است. از سال 1395 مشغول تدریس در دانشگاه ها و مراکز دولتی و خصوصی است. وی همه ساله کارگاه های تخصصی را برای علاقه مندان به GIS و RS برگزار می کند. دکتر حسین ابادی مقالات مفیدی را به رشته تحریر در آورده است.هم اکنون نیز بروی آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی  ، اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور مشغول به فعالیت است. علاوه بر این دکتر حسین آبادی علاقه مند به مطالعات بلایای طبیعی است.از آرزوهای دکتر حسین آبادی جهانی به دور از هر نوع آلودگی است.

رضا نیکبخت  پژوهشگر سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS) در موسسه چشم انداز هزاره سوم می باشد. مدرک کارشناسی خود را در سال 1396 در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری  از دانشگاه پیام نور زاهدان و الان نیز دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان می باشد. از سال 1398 شروع به فعالیت در زمینه GIS و RS نمود. هم اکنون در حال برنامه ریزی های پژوهشی و آموزشی در موسسه چشم انداز می باشد. او علاقمند به تدریس و انجام پروژه های مرتبط با  GIS و RS است و هم اکنون نیز در زمینه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در آمایش سرزمین مشغول به فعالیت می باشد. از آرزوهای جهانی ایشان پیوستن به شرکت های معتبر جهانی در زمینه سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور است.از ویژگی های اصلی ایشان شرکت در کار گروهی است.

 

مشخصات عمومی :

نام گروه: گروه علمی تحقیقاتی چشم انداز

نام واحد: گروه علمی تحقیقاتی چشم انداز

نوع موسسه:خصوصی

تاریخ تاسیس :1389

شماره ثبت:1611

زمینه اصلی فعالیت:

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) – سنجش از دور -(RS) سیستم موقعیت جهانی- (GPS)بلایای طبیعی(خشکسالی، سیل و….)مجموعه علوم زمین شناسی- مجموعه علوم جغرافیایی- عمران- محیط زیست-مجموعه علوم کشاورزی و…

آدرس دفتر مرکزی :

شيراز- خیابان برق-کوچه یک- گروه علمی  تحقیقاتی چشم انداز

تلفن:09382252774-07132341477

پست الکترونیک:sjavizadeh@yahoo.com

تلگرام:saeedjavizadeh@

اینستاگرام: saeedjavizadeh

مدیر گروه چشم انداز :

دکتر سعید جوی زاده

گروه چشم انداز در یک نگاه:

گروه علمی تحقیقاتی چشم انداز در سال 1390کار خود را آغاز نموده است . هرچند که یک واحد  نوپا و جدید می باشد ولی باخود تجربه 30 الی 40 ساله دارد چرا که تمامی اعضای این واحد  مدرس دانشگاه بوده و با خود تجربه چندین ساله را به یدک می کشند.اکثر اعضای این واحد دارای تالیفات بسیاری در زمینه های مختلف علمی  بوده و بارها در سمینارهای داخلی و خارجی  سخنرانی نموده و مقالات اعضاء زینت بخش مجلات علمی  – پژوهشی داخل  و خارج کشور می باشد.

گروه تحقیقاتی چشم انداز ملل اولین مرکز تخصصی فناوری آموزشی  مجموعه علوم زمین (شامل بخش های  زمین شناسی ،جغرافیا، کشاورزی، عمران، محیط زیست، ژئوماتیک)در شهر شیراز می باشد که تمامی مدرسین آن مدرس دانشگاه  و در زمینه تخصصی کاری خود در کشور کارهای بزرگی را انجام داده اند. این  واحد در عمر کوتاه خود کارگاههای تخصصی فراوانی را در شهر های مختلف کشور برگزار نموده است  .

گروه تحقیقاتی چشم انداز از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه های   زمین شناسی ،جغرافیا،کشاورزی،عمران،محیط زیست،ژئوماتیک حمایت می کند. تمامی مدرسین این واحد پژوهشی موظفند که از طرح های کاربردی در این زمینه حمایت کرده و به دانشجویان خدمات مشاوره ای رایگان ارائه دهند.

گروه تحقیقاتی چشم انداز در عمر کوتاه خود موفق به تولید نرم افزار “DIC”  شده که برای اولین بار در جهان به محاسبه اتوماتیک شاخص های رایج خشکسالی می پردازد.

لازم به ذکر است، گروه تحقیقاتی چشم انداز همواره برای ارائه خدمات زمین شناسی ، جغرافیا،کشاورزی،عمران،محیط زیست،ژئوماتیک در ادارات دولتی  و شرکت های خصوصی  حضوری دائم، پر رنگ  و فعال داشته و توانایی ارائه سرویس های  متعددی در زمینه های فوق را دارا می باشد .

گروه علمی تحقیقاتی چشم انداز شامل بخش های زیر می باشد:

زمین شناسی

جغرافیا

کشاورزی

عمران

محیط زیست

ژئوماتیک

کنگره ها،سمینارها و همایش ها

راوبط بین الملل

گروه تحقیقاتی چشم انداز شامل هشت گروه پژوهشی می‌باشد که عبارتند از:

الف) گروه پژوهشی مطالعات  هوا و اقلیم شناسی

ب ) گروه پژوهشی مطالعات و برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای

ج ) گروه پژوهشی مطالعات محيطی و ارزيابی توان اکولوژيک

د ) گروه پژوهشی سنجش از دور و GIS وGPS.

ه) گروه پژوهشی مخاطرات طبیعی )سیل،خشکسالی،تگرگ و…)

ر) گروه پژوهشی آموزش فن ترجمه و ترجمه متون تخصصی

ز) گروه پژوهشی مطالعات و برنامه ریزی آمایش سرزمین

و) گروه پژوهشی مطالعات عمران و معماری

ه)گروه پژوهشی مطالعات و برنامه ریزی روستایی

اهداف گروه علمی   تحقیقاتی چشم انداز :

گسترش زمينه تحقيقات مجموعه علوم زمین  در عرصه های ملی و منطقه ای؛

به کارگيری فنآوری های نوين در پژوهش های مجموعه علوم زمین ؛

توسعه همکاری و مشارکت با ساير مؤسسات تحقيقاتي و مراکز علمی  دانشگاهی در داخل و خارج کشور؛

تقويت پژوهش به عنوان يکی از ارکان پشتيبانی آموزش مجموعه علوم زمین؛

فراهم آوردن زمينه‌های ترغيب اساتيد و پژوهشگران برای انجام تحقيقات در زمینه مجموعه علوم زمین ؛

پاسخگويی به  نيازهاي پژوهشی دستگاه‌های اجرايی در زمينه مطالعات مجموعه علوم زمین؛

مستندسازي مطالعات و پژوهش‌هاي مجموعه علوم زمین؛

تولید نرم افزار های کاربردی در زمین موضوعات مرتبط با شرکت

وظايف واحد پژوهشی گروه علمی  تحقیقاتی چشم انداز :

انجام طرح‌هاي تحقيقاتي؛

ايجاد و پشتيباني پايگاه اطلاعاتی مؤسسه در شبكه اطلاع‌رساني جهاني (اينترنت)؛

تجهيز و تقويت پايگاه اطلاعات مجموعه علوم زمین , آزمايشگاه و مركز اسناد و مدارك علمي؛

راه‌اندازي ايستگاه های پژوهش برای مطالعات  مجموعه علوم زمین  در سطح کشور؛

ايرانشناسی و انجام مطالعات در زمينه شناخت کشورهای منطقه و جهان؛

انجام تحقيقات مشترك با مؤسسات پژوهشي داخلي و خارجي؛

همکاری با پژوهشگران داخلی و خارجي و يا انجمن ها و مراکز تحقيقاتی و علمی ؛

برگزاري نشست‌هاي تخصصي، گردهمايي‌ها، كنفرانس‌ها و سخنراني‌هاي علمي داخلي و خارجي؛

توسعه و ترويج فن‌آوري‌هاي نوين در مطالعات  مجموعه علوم زمین؛

انتشار اطلس, نشريات علمی  – تخصصی، كتب و گزارش‌هاي تحقيقاتي؛

همکاری علمی  در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي با سازمان‌هاي دولتی و غيردولتي داخلی و خارجی؛

برگزاري کارگاه‌هاي تخصصی و دوره های آموزشی غيررسمی؛

فراهم آوردن زمينه لازم برای انجام فعاليت‌های پژوهشی دانشجويان تحصيلات تکميلی.

سرویس ها و خدمات تخصصی قابل ارائه:

آموزش نرم افزار های  سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)  در سطوح مقدماتی – پیشرقته و تکمیلی

آموزش نرم افزار های سنجش از دور (RS)در سطوح مقدماتی – پیشرفته و تکمیلی

آموزش سیستم موقعیت جهانی- (GPS) در سطوح مقدماتی و پیشرفته

آموزش آمار فضایی

آموزش زمین آمار

آموزش مقاله نویسی

آموزش نرم افزار های معماری

آموزش نرم افزار های عمران و آب

آموزش نرم افزار های مهندسی شیمی

آموزش نرم افزار های حسابداری

آموزش نرم افزار های مدیریت و اقتصاد

آموزش فن ترجمه و ترجمه کلیه متون تخصصی

آموزش نقشه برداری در سطوح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته

برگزاری کارگاه های تخصصی – آموزشی:

گروه تحقیقاتی چشم انداز با استفاده از امكانات موجود در دانشگاه های  داخل و خارج از كشور ،ادارات دولتی ،شرکت های خصوصی و در کنار کنگره های داخلی و خارجی اقدام به برگزاری  كارگاه هاي  آموزشی در زمینه های مختلف علوم زمین  و کاربرد آن در علوم مختلف  می نماید.

این گروه علمی آمادگی خود را برای برگزاری کارگاههای آموزشی در تمام نقاط کشور در زمینه سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) اعلام می دارد.

فرهنگ سازي ، آموزش همگاني:

گروه تحقیقاتی چشم انداز همواره سعی دارد در جامعه فرهنگ سازی را در زمینه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و کاربرد آن را در علوم مختلف مخصوصاً در زندگی مردم انجام دهد.بدین منظور برنامه هایی را در دست بررسی دارد که امید است در آینده به آن دست یابد.

علاوه بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)  این گروه علمی اقدام به برگزاری کارگاههای رایگان مقاله نویسی کرده که مورد استقبال دانشجویان و محققین قرار گرفته و هر ماه تعدادی از دانشجویان و محققین و دانش آموزان از این کلاس ها بهره مند می شوند.

از دیگر برنامه های فرهنگ سازی در این واحد نجات کره زمین از تمام آلودگی های زیست محیطی می باشد که با همکاری دانشگاهها و دیگر مراکز آموزشی برنامه هایی را در دست بررسی دارد.

یکی از وظایف اصلی گروه علمی تحقیقاتی چشم انداز کمک به کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی است که این واحد با استفاده از کادری مجرب اقدام به آگاهی سازی و فرهنگ سازی نموده است .

نمایشگاه های تخصصی:

گروه علمی تحقیقاتی چشم انداز با برگزای نمایشگاههای تخصصی در زمینه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مناطق مختلف ایران سعی دارد مردم را با این علم آشنا کند و دستاوردهای جدید را معرفی نماید .و سعی دارد از طریق پست الکترونیک اخبار و جزوات آموزشی رایگان را در اختیار محققین قرار دهد.

چاپ کتاب:

این واحداز ابتدای تاسیس برآن بوده تا با چاپ کتاب تخصصی بتواند گامی هر چند کوچک در این زمینه بردارد . که این در دستور کاراین واحد قرار دارد و در آینده کتاب های تخصصی بسیاری را در این زمینه از این گروه علمی خواهید دید.

کتاب های چاپ شده:

کتاب آموزش کاربردی Arc GIS (مقدماتی) همراه با داده های کتاب

کتاب آموزش کاربردی Arc GIS (پیشرفته) همراه با داده های کتاب

کتاب آموزش کاربردی ENVI (مقدماتی و پیشرفته) همراه با داده های کتاب

کاربرد Arc GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری همراه با داده های کتاب

کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc MAP همراه با داده های کتاب

کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در MATLAB همراه با داده های کتاب

کتاب آموزش کاربردی سامانه نمایش و تحلیل شبکه در هوا و اقلیم (Gr ADS)

کتاب بارش (تئوری، اندازه گیری و توزیع)

کتاب آموزش اصول نگارش مقالات علمی(ویژه تمامی رشته ها) همراه با فیلم آموزشی

کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله(ویژه علوم انسانی و فنی ومهندسی) همراه با فیلم آموزشی

کتاب آموزش اصول نگارش پروپوزال های علمی

کتاب تکنیک های آماری در مقالات ISI

کتاب خشکسالی و حاصلخیزی خاک(با مقدمه ای از پروفسور پرویز کردوانی)

کتاب مبانی آسیب پذیری خشکسالی (با مقدمه ای از دکتر داریوش حیاتی)

کتاب مدیریت خشکسالی در هزاره سوم

کتاب مقدمه ای بر خشکسالی و شاخصهای آن

ترکیب نیروی انسانی:

واحد پژوهشی فناوران علوم زمین فعالیت خود را با جذب مدرسین دانشگاه و اعضای هیات علمی  شروع کرد که هر کدام از اعضاء دارای سالها سابقه و تجربه در زمینه آموزش و پژوهشی بودند. در ابتدا کار تمرکز واحد پؤوهشی بروی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)  و سنجش از دور (RS) بود و با با گسترش فعالیت های گروه علمی  و نیز تغییر گرایش ها و دیدگاههای گروه علمی به ارائه خدمات مشاوره های و آموزشی گروه علمی سرمایه های انسانی خود را تقویت کرده و با بهره گیری از اساتید دانشگاه که زمینه آنها غیر از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)  بوده بهره برده و در زمینه هایی چون مهندسی شیمی – معماری-حسابدرای – نقشه برداری –و.. کار خود را آغاز کرده است .

سياست آتی:

با توجه به اهداف و رسالت­های مورد نظر, واحد پژوهشی گروه علمی چشم انداز در نظر دارد با تمرکز بر روی سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS),سنجش از دور(RS)،سیستم موقعیت جهانی (GPS)،مدیریت بلایای طبیعی ، به عنوان يک وظيفه ملی و متولی انجام اين فعاليت های تخصصی مستمر و ثابت در سطح کلان, با برقراری ارتباط مؤثر با سازمان­ها و ارگان­های اجرايی نسبت به جذب پژوهش­ها و تحقيقات کاربردی اقدام کند.

 

 

 

تماس با ما

Open chat
Powered by
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟