روش های زمین آماری

زمين­ آمار شاخه­اي از علم آمار فضايي است که با استفاده از روش­هاي آماري سعي در درونيابي و برونيابي داده­هاي معلوم و تخمين مقدار در نقطه يا نقاط مجهول دارد. روش­هاي زمين­آماري منطبق بر قوانين آماري مي­باشند و در اجراي آن­ها بايستي مباني آمار شامل توزيع­ آماري و تصادفي بودن يا نبودن فرآيندها مورد بررسي قرار گيرد. روش­هاي زمين­آماري متعددي وجود دارد و………….ادامه مطلب در کتاب: جغرافیای محاسباتی

مولفین: سعید جوی زاده، ساره حدادی

انتشارات آکادمیک، 1398

تلفن تماس سفارش کتاب: 07132341477-09382252774

سایت انتشارات: http://www.academicpress.co/

سایت آموزشی: http://crsgroup.ir

روشهاي زمين آماري، کریجینگ، طبقه­ بندی مکانی ، درونيابي ، داده­هاي گسسته، داده های منفصل، فراوانی نسبی، فراوانی مطلق، روش تنظیم جدول فراوانی، جدول توزیع فراوانی، فراوانی، طبقه بندی، طبقه بندی دادهها با روش آماری، طبقه بندی دادهها با روش غیر مکانی، جغرافیای محاسباتی، داده های مکانی، آمار فضایی، زمین آمار، آمار، جغرافیا، سعید جوی زاده، موسسه چشم انداز، درون یابی، آماره موران، خودهمبستگی فضایی، رگرسیون، درونیابی، روش های آماری، شاخص های آماری، روش آماری غیر مکانی، طبقه ­بندی داده­ ها

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید