فصل دوم: روش دانلود تصاویر ماهواره ای


همانطور که می دانید ، نرم افزار SAS.Planet قابلیت دانلود تصاویر و نقشه های مختلف را دارد برای دانلود تصاویر ماهواره می توان از دو روش دستی و اتوماتیک استفاده کرد:

الف ) روش دستی

ابتدا به شبکه اینترنت وصل می شوید و نرم افزار را فراخوانی می کنید، سپس از منوی Select base map سرویس نقشه  و نوع نقشه یا تصویر ماهواره ای مورد نظر خود را  مانند: Google, Bing, Nokia, Yahoo, Open Street map, Yandex  و … را انتخاب می کیند. بعدzoom level  محدوده خود را انتخاب می کنید و با موس اطراف محدود پیمایش می کنید و  نرم افزار اقدام به دانلود تصاویر  محدوده می کند. این روش برای محدوده های کوچک مناسب می باشد.

ب) روش اتوماتیک:

مانند روش دستی بعد از انتخاب سرویس نقشه  یا تصویر مورد نظر مثلا google satellite یا bing map از قسمتselection manager  در نواز ابزار main menu ، محدوده مورد نظر را مشخص می­کنید.

نکته:

محدوده را می توان به چند روش ترسیم کرد ازجمله: به صورت 4 گوش متساوی یا به صورت محدوده پلیگونی و نامنظم یا به صورت خطی و یا با استفاده از  مشخص کردن طول و عرض جغرافیایی.

توصیه می شود اگر می خواهید تصاویر شما به صورت منظم  و چهار گوش باشد از گزینه   Rectangular selection  استفاده کنید و مرز محدوده ای  که قصد دانلود تصاویر یا نقشه های آن را دارید مشخص کنید.

پس از ترسیم محدوده پنجره selection manager   نمایان می شود و شما از قسمت download  میتوانید نوع  نقشه و تعداد zoom level  نقشه را مشخص کنید و شروع به دانلود و بارگیری تصاویر و نقشه ها نمایید.

 

نکته :

هرچه که اندازه zoom  بیشتر باشد کیفیت و وضوح تصاویر بیشتر و مدت زمان دانلود هم بیشتر می­باشد. توصیه می شود در تصاویر ماهواره ای گوگل و بینگ حداکثر تا zoom  20 را دانلود کنید.

 

سنجش از دور


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Divergence Vegetation IndexGoogle earthGoogle Earthتبدیل لایه های GIS به فرمتLayer To KMLMap To KMLآشنایی با افزونه ENVI Tools در نرم افزار ArcGISآشنایی با جدول مندرجات (Table Of Contents)آشنایی با محیط ArcMAPآشنایی با محیط نرم افزارArc mapآشنایی با نوار ابزار Toolsآشنایی با نوار ابزار استانداراستفاده از روش Publisherاضافه کردن امکانات پردازش تصاویر با استفاده از مدلها برای کاربرد مورد نظرانواع روش های ذخیره نمودن یک پروژه در ArcMAPانوع فیلتر کانولوشنایجاد برش بر روی تصویر ماهواره ایایجاد ترکیب رنگیایجاد ترکیب رنگی تصاویر ماهواره ای در ArcMAPایجاد تصاویر ترکیب رنگیایجاد مناطق آموزشیایجاد یک نقشه NDVI در ArcMAPباز کردن تصاویر ماهواره ای و فرمت های متداولباز نمودن یک پروژهبازکردن پروژه Publisherبرچسب گذاریبرچسب گذاری (Label) بر روی تصاویر ماهواره ایبررسی روش های طبقه بندی نظارت شده و نظارت نشدهبرش تصاویر (Subset)پردازش تصاویر ماهواره ایتئوری سنجش از دورتبدیل برچسبها به Annotationتبدیل لایه های Google earth به فرمت GISتحلیل مؤلفه های اصلی PCA (Principal component analyses)تحلیل مولفه های اصلیترکیب باندها (Composite bands)تصاویر ماهواره‌ایتصحیح هندسیGeoreferencingتهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از طبقه بندی نظارت شده و طبقه بندی نظارت نشدهتهیه نقشه کاربری اراضی در Arc MAP به روش طبقه بندی نظارت شدهتوانهای تفکیکچیدمان نقشهخروجی گرفتن از تصاویر ماهواره ایدانلود تصاویر از طریق سایت libra.developmentseedدانلود تصاویر ماهواره ایدانلود تصاویر ماهواره ای (سایت Earth Explore)دانلود تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار SAS Planetدانلود تصاویر ماهواره ایی از طریق سایت EarthExplorerدانلود تصاویر ماهواره ایی از طریق سایت GLCFدسترسی به برخی توابع ENVI در ArcMapذخیره نمودن نقشه برای چاپذخیره نمودن یک پروژهروش انجام PCA در نرم افزار ArcMAPروش انجام فیلتر در نرم افزار Arc MAPروش به وجود آوردن تابع کنتراست بر روی تصویر در محیط ArcMapروش ذخیره ی پروژه به روش PDFروش های برچسب گذاری تصاویر ماهواره ای در ArcMAPروشهای طبقه بندی در Arc MAPزمین مرجع کردن و تصحیحات جغرافیایی تصاویر ماهواره ای (Georefrencing)ژئورفرنس کردنسری های زمانی و ترکیب های (Composite) شاخص پوشش گیاهی NDVIسنجش از دورسنجش از دور ابرطیفیسنجش از دور اپتیکیسنجش از دور حرارتیسنجش از دور راداریسنجش از دور لایدارسنجنده OLI و سنجنده مادون قرمز حرارتیسنجنده اسکنر چند طیفیسنجنده مادیسسنجنده نقشه بردار موضوعیسنجنده نقشه بردار موضوعی بهبود یافتهسنجندههای چندطیفی ماهوارههای سری NOAAشاخص Normalized Difference Vegetation IndexIشاخص پوشش گیاهی NDVIشاخص(Ratio Vegetation Index(RVIشاخصDVIطبقه بندی (Classification)طبقه بندی نظارت شده (supervised)طبقه بندی نظارت نشده (Unsupervised)طریقه اضافه کردن جدول مندرجاتطریقه اضافه کردن نوارها در محیط ArcMAPطریقه دسترسی به ArcMAPعملیات نسبت گیری باندی و شاخص های مشهور (NDVI)عناصر چیدمان نقشه نمایش کلی عناصر چیدمان نقشهفیلتر (Filter)کار با فایل Headerکاربرد برخی از ترکیب های رنگیکاربرد نرم افزار Google earth در محیط GISکاربردهای NDVIکتاب GISکتاب آموزش کاربردی ArcMAPکتاب آموزش کاربردی پردازش تصاویر ماهواره ایکنتراست و درخشندگی (Contrast And Brightness function)ماهواره آیکونوسماهواره ها و سنجنده هامحاسبه خط خاک و بدست آوردن معادله خط خاکمحاسبه شاخص هامحاسبه شاخص های سنجش از دور در نرم افزار ArcMAPمحاسبه شاخصInfrared Percentage Vegetation Inde (IPVI )محدودیتھای کلاسه بندی تصاویر (داده ھا)محیطView layoutمراحل انجام Geo Referencingمرتب کردن باندها (composite)معرفی ماهوارههای سری لندستمعرفی نرمافزار ArcMAPمعنی و مفهوم Composite bandsموزائیک کردنموزائیک کردن تصاویر (mosaicking)موزاییک کردن (Mosaicking)موسسه چشم اندازنحوه خروجی گرفتن در GISنرم افزارنسل اول ماهوارههای لندستنسل چهارم ماهوارههای لندستنسل دوم ماهوارههای لندستنسل سوم ماهوارههای لندستوارد نمودن داده ها(لایه های اطلاعاتی)در ArcMAP

10 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید