فیلم آموزشی:موزاییک عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای- دکتر سعید جوی زاده- قسمت دوم

موزاییک عکس های هوایی

موزاییک عکس های هوایی


فیلم آموزشی:موزاییک عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای- دکتر سعید جوی زاده- قسمت دوم

در اغلب موارد منطقه جغرافیایی مورد مطالعه ممکن است در چارچوب یک تصویر ماهواره ای قرار نگیرد. مانند محدوده حوضه های آبریز و یا گسترش حدود دریاچه ای که توسط دو یا سه تصویر پوشش داده شده است در چنین مواقعی باید تصاویر تصحیح شده را در کنار هم قرار داد تا یک تصویر واحد ایجاد گردد به این عمل در اصطلاح پردازش تصاویر ماهواره ایی موزاییک کردن گویند.(شکل 9-1)

موزاییک عکس های هوایی

موزاییک عکس های هوایی

شکل 9-1

موزاییک کردن به معنای قرار دادن تصاویری که از لحاظ جغرافیایی با هم شباهت دارند در کنار هم است. ممکن است عکس های موزاییک شده با هم پوشش داشته باشند و یا نداشته باشند ولی بهترین نوع موزاییک کردن طوری است که عوارض در قسمت پوششی کاملا پیوسته باشند ولی همواره موزاییک کردن با خطایی مواجه است که عوارض کمی شیفت پیدا می کنند.

سنجش از دور


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

mosaicآموزش کاربردی و عملی موزاییک تصاویر ماهواره لندست در ArcGISآموزش موزاییک تصویر در نرم افزار ENVI 5اﻧﻮاع ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻮزاﯾﯿﮏترمیم و تولید موزائیک عکسهای هواییتشکیل موزائیک تصاویرتصاویر موزائیک شده از منطقه و زمین مورد نظرتصویر مجازی حاصل از موزاییک کردن رقومیتفسیر عکس هواییتفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ایتهيه موزاييك عكس های هوايی براساس عكس های موجودتهیه ارتوفتو (OrthoPhoto) و ارتو موزاییک از تصاویر هواییتهیه موزاییک عکستهیه موزاییک عکس‌های هوایی به روش رقومیچینش موزاییکیدانلود نرم افزار موزاییک عکس هواییرادیومتریک و موزاییکروش انجام موزاییک تصاویر لندستسطح موزائيك شدهعکس های زمین مرجع شده موزاییک شدهعکس های هواییعکس هواییعمليات موزاييک تصاوير ماهواره ايفتوگرامتری تصاویر هوایی و ماهواره ایفیلم آموزشی:موزاییک عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای- دکتر سعید جوی زاده- قسمت سومکار با تصاوير ماهواره‌ای در نرم‌افزار ENVIکاربرد عکس های هوایی و تکنیک موزائیک سازی عکس های هواییکاربرد موزاييک عکسهاي هواييکلاس های پوشش زمین و کل موزائیک چشم انداز یک منطقه جغرافیاییمزايا ومعايب موزاييک عکسهاي هواييمشخصات عکس هواییمنوهای ابزاری ساختن موزاییک تصویرموزائیک تصاویر ماهواره ایموزائیک تصاویر ماهواره‌ای sentinel-۲موزاییکموزاییک تصاویر توسط الگوریتم SIFTموزاییک تصاویر در محیط نرم افزار ARCGISموزاییک تصاویر لندست 8 در ArcGISموزاییک عکس های هوایی 1:20000موزاییک عکس هواییموزاییک کردنموزاییک نقشهموزاییک نمودن تصاویرنحوه ایجاد موزاییک تصاویر ماهواره اینحوه موزاییک تصاویر ماهواره ای در ARCGISنرم افزار انوی (envi)نقشه های زمین شناسی برای پوشش موزائیک

9 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید