معرفی مجلات بین المللی:GIScience & Remote Sensing


معرفی مجله:

معرفی مجلات بین المللی

تهیه کننده:دکتر سعید جوی زاده

GIScience & Remote Sensing

مجله بین المللی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور یک مجله  بین المللی در زمینه پژوهش های کاربردی در زمینه سیستم اطلاعات جغرافیایی است.

تمرکز اصلی این مجله بروی مباحثی همچون محاسبات مکانی،کلان داده ها ،داده کاوی و مدلسازی مکانی و محیطی است.

این مجله پژوهش هایی را چاپ می کند نوآوری و خلاقیت مکانی در آن رعایت شده باشد.

لینک مستقیم مجله:

https://www.tandfonline.com/toc/tgrs20/current

 

10 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید