معرفی مجلات بین المللی

تهیه کننده:دکتر سعید جوی زاده

ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing

مجله بین المللی فتوگرامتری(تفسیر عکس های هوایی)و سنجش از دور (RS) یک کانال ارتباطی برای دانشمندان و متخصصان و پژوهشپران حوزه سنجش از دور و سیستم های اطلاعات مکانی است.این مجله به عنوان یک مرجع کامل برای اطلاع یافتن از آخرین پیشرفت های در زمینه تفسیر عکس های هوایی و سنجش از دور است.

این مجله بین المللی مقالاتی را منتشر می کند که حاصل پژوهش های اصیل و کاربردی بوده و به حل مشکلات اساسی می پردازد.بیشتر این مقالات باید در زمینه های جدید و بر فناوری ها و نوآوری های بکر سنجش از دوری و تفسیر عکس های هوایی باشند.باید در مقالات ارسالی خلاقیت و نوآوری رعایت شده باشد.

خوزه فعالیت این مجله بسیار گسترده و از مفاهیم بنیادی تا پیشرفت های اخیر در حوزه تفسیر عکس های هواییی و سنجش از دور را در بر می گیرد .

لینک مستقیم مجله:

https://www.journals.elsevier.com/isprs-journal-of-photogrammetry-and-remote-sensing/

 

مجلات بین المللی


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

gisآشنایی با مجلات بین المللی GISآموزش GISانتشار مقالات بین المللی GISانواع مجلات بین المللیبرگزاری مجلات بین المللی GISپذیرش مقالات برترGISپذیرش مقالات بین الملیGISپژوهش های بین المللی GISچاپ مجلات بین المللیچاپ مقالات بین الملیGISدکتر سعید جوی زادهراهنمای نگارش مجلات بین المللی GISژورنال های بین المللی سنجش از دورسابقه مجلات بین المللی GISسامانه اطلاعات جغرافیاییسامانه های اطلاعات مکانی(GIS)سایت مجلات بین المللیسعید جوی زادهسیاست های مجلات بین المللی GISسیتمهای اطلاعات جغرافیاییفعالیت های مجلات بین المللی GISفهرست نشریات بین المللی GISکارگاه آموزشی تخصصی GISکنفرانس های بین المللیGISمؤسسه چشم اندازمجلات بین المللیمجلات بین المللی GIsمجلات بین المللی RSمجلات بین المللی سنجش از دورمجلات معتبر بین المللیمجله بین المللی تحقیقات GISمجله بین‌المللی علوم اطلاعات جغرافیاییمجله سنجش از دورمحله GISمسئول مجلات بین المللی GISمفهوم مجلات بین المللی GISمقالات مرتبط با GISمقاله انگلیسی GISناشر مجلات بین المللی GISنشریات بین المللی GISنشریات معتبر ISIنویسندگان مجلات بین المللی GIS

6 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید