موضوع ویژه : سنجش از دور تغییرات مکانی با استفاده از گوگل ارث انجین( Google Earth EngineGEE)


 

طیف وسیعی از داده های سنجش از دور(تصاویر ماهواره ایی و عکس های هوایی) از لحاظ سری های زمانی از محدوده محلی، منطقه ای تا پوشش جهانی در برنامه آنلاین و در دسترس گوگل ارث انجین Google Earth Engine (GEE) تقدیم به جامعه علمی در جهان شده است.

با برنامه گوگل ارث انجین Google Earth Engine (GEE) فرصتی بی سابقه ای برای پیشرفت درک علمی ما از فرآیندهای پویای مختلف مرتبط با سیستم زمین ، به خصوص داده های مکانی – فضایی فراهم شده است .

استفاده از مجموعه داده های شرکت گوکل و توسعه الگوریتم های پردازش داده های مکانی نوآورانه ارائه شده توسط برنامه گوگل ارث انجین Google Earth Engine (GEE) به بهبود قابلیت های ما برای پردازش محلی و بزرگ مقیاس کمک شایانی کرده است .

مشاهده زمینی،تصاویر ماهواره ایی موجود و پیاده سازی این داده ها به محققین،اساتید و دلت مردان در انواع تصمیمات مدیریتی کمک شایانی می کند.

برنامه گوگل ارث انجین Google Earth Engine (GEE) با تمرکز بر ارائه آخرین پیشرفت ها در توسعه ترکیب داده های سنجش از دور و داده های وکتوری(برداری) می تواند در نوشتن مقالات کاربردی و پژوهشی به ما کمک شایانی نماید.

موضوعات بالقوه در برنامه آنلاین و در دستری گوگل ارث انجین Google Earth Engine (GEE) ممکن است شامل موارد زیر باشند، اما محدود به موارد زیر نیستند و فراتر از آن می باشند:

تلفیق و ترکیب داده های سنجش از دوری

طبقه بندی تصاویر ماهواره ایی

تشخیص تغییرات پوشش زمین

بررسی تغییرات کاربری اراضی

مدل سازی نظارت و پایش مکانی – فضایی

مدل سازی تغییرات شهری

مدل سازی تغییرات جمعیتی

نظارت و پایش منابع آبی و تغییرات زیست محیطی

مدل سازی تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی

و…

Dr. Le Wang, Department of Geography at the State University of New York at Buffalo Email: lewang@buffalo.edu

Dr. George Xian, USGS Earth Resources Observation and Science Center, Sioux Falls, South Dakota E-mail: xian@usgs.gov

Dr. Chunyuan Diao, Department of Geography & Geographic Information Science, National Center for Supercomputing Applications, University of Illinois at Urbana-Champaign Email: chunyuan@illinois.edu

برنامه ,گوگل ارث انجین, Google Earth Engine (GEE) , تلفیق و ترکیب داده های سنجش از دوری , طبقه بندی تصاویر ماهواره ایی, تشخیص تغییرات پوشش زمین,بررسی تغییرات کاربری اراضی با برنامه ,گوگل ارث انجین , مدل سازی نظارت و پایش مکانی – فضایی با برنامه ,گوگل ارث انجین,

مدل سازی تغییرات شهری با برنامه ,گوگل ارث انجین,مدل سازی تغییرات جمعیتی با برنامه ,گوگل ارث انجین ,نظارت و پایش منابع آبی و تغییرات زیست محیطی با برنامه ,گوگل ارث انجین ,مدل سازی تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی ,با برنامه ,گوگل ارث انجین آموزش گوگل ارث انجین,آموزش GIS ,آموزش RS ,تصاویر لندست,تصاویر استر,تصاویر ماهواره ایی,سعید جوی زاده,موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز,کتاب گوگل ارث انجین,وکتور,رستر,آنالیز,تحزیه و تحلیل,پیش بینی محصولات کشاورزی با گوگل ارث انجین,تغییرات کاربری اراضی با گوگل ارث انجین,تغییرات پوشش گیاهی با گوگل ارث انجین,تغییرات محیط زیست با گوگل ارث انجین

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید