از دیگر برتری های نرم افزار ERDAS  نسبت به سایر نرم افزار های پرداش تصویر، چند کاربردی بوددن آن می باشد، بدین معنی که این نرم افزار گرایشی خاص نسبت به علومی نظیر حفاظت خاک، زمین شناسی و … نداشته و با رعایت کامل اصول پردازش تصویر، محیط های پردازشی ویژه ای را فراهم می کند که امکان بکارگیری آن را در همه علوم ( جغرافیای شهری و روستایی، ژئومرفولوژی، آبیاری، سازه های عمرانی، علوم زمین، منابع طبیعی، کشاورزی، هیدرولوژی و غیره) میسر ساخته و همچنین امکان پشتیبانی از اغلب فرمتها و تصاویر سنجنده های مختلف (سنجنده های TM,ETM,RADAR,SPOT,MODIS,ASTER AVHRR,IRS  و غیره) در نرم افزار گنجانده شده است.

بعلاوه ERDAS با توانایی بکار گیری فرمت های اصلی نرم افزارهای GIS ، قابلیت انجام تحلیل های GIS را در سطح وسیعی فراهم نموده، به گونه ای که هم فرمت رستر و هم فرمت برداری این نرم افزار کاملا با نرم افزار های GIS  همخوانی داشته و نیاز به هیچ نوع تغیر فرمتی نیست.

توابع تحلیلی موجود در این نرم افزار امکان به کار گیری انواع منطق های ریاضی از جمله بولین، تئوری فازی، شبکه عصبی و سیستمهای هوشمند را فراهم کرده، در عین حال محیطی ایجاد می کند که کاربران مبتدی امکان برآوردن نیازهای خود را داشته باشند.

از برتری های دیگر این نرم افزار ، قابلیت طراحی مدل های سنجش از دور و GIS بصورت توابع گرافیکی و با زبان برنامه نویسی ساده می باشد. این امر سبب شده است که کاربران حرفه ای، امکان ارتقاء اختصاصی نرم افزار را پیدا کرده و با آیکن سازی و افزودن توابع تحلیلی ، بر قابلیتهای نرم افزار بیفزایند.
بخش پردازش تصویر و GIS این نرم افزار شامل توابعی از قبیل ورود داده، نمایش، تغیر و ویرایش، و همچنین تحلیل مجموعه داده های رستری و برداری می باشد.
توابع تحلیلی این نرم افزار توانایی انجام یک سری از کاربرد ها را دارا هستند که در زیر تعدادی از مهمترین آنها ذکر شده است:
–    مدیریت و تبدیل فایلهای رستری
–    زمین مرجع نمودن تصاویر
–    بارزسازی و بهبود تصاویر
–    تحلیل و تفسیر رقومی تصاویر
–    طبقه بندی به شیوه های مختلف
–    استخراج عوارض و پدیده های موجود در تصویر
–    امکان سنجش تغیرات پدیده ها در بازه های زمانی مختلف
–    مدلسازی دو بعدی و سه بعدی عوارض
–    شبیه سازی

12 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید