نقشه ها به انسان های بی حوصله آینده کمک خواهند کرد


به قلم سعید جوی زاده:

دیدگاه تیم ما بر این است که در آینده یکی از علومی که زیاد مورد توجه جهانیان خواهد بود علوم مکانی فضایی(Geospatial)است.همچنانکه IT به رشد خود ادامه می دهد علوم مکانی فضایی نیز بر این سکو سوار شده و رشد شتابان خود را می پیماید.در جهانی که حواس پرتی و بی حوصله گی حرف اول را می زند شاید خلاصه شدن اطلاعات بسیار زیاد و خلاصه آن بروی یک نقشه می تواند بشر آینده را نجات دهد.ما می توانیم با خلاصه کردن اطلاعات زیاد و با نمایش آن بروی یک نقشه انسان بی حوصله آینده را نجات دهیم.

نقشه ها در آینده نقش بسیار موثری را در مدیریت های کلان و جز ایفاء می کنند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید