کاربرد مدل TOPSIS در مکان گزيني واحدهاي بازيافت کاغذ در محيط GIS (مطالعه موردي: استان فارس)

کاربرد مدل TOPSIS در مکان گزيني واحدهاي بازيافت کاغذ در محيط GIS (مطالعه موردي: استان فارس)

کاربرد مدل TOPSIS در مکان گزيني واحدهاي بازيافت کاغذ در محيط GIS (مطالعه موردي: استان فارس)


امروزه در کشور، روزانه ده ها هزار تن زباله که درصد بالايي از آن ها بازيافتي و قابل تبديل به کودند و هزاران تن پلاستيک، کاغذ و کارتن را دربر دارند به خاک سپرده يا در حوالي شهرها پراکنده مي شوند. ضايعات کاغذ در کشور، بعد از مواد فسادپذير، از مهم ترين اجزاي تشکيل دهنده ضايعات شهري به شمار مي روند. با توجه به برآوردهاي گزارش شده، ضايعات کاغذ و مقوا به طور متوسط 6.35 درصد از ترکيب پسماندهاي شهري استان فارس را شامل مي شوند که اين نسبت در شهرهاي شيراز، فيروزآباد، جهرم و فسا به ترتيب معادل 5.38، 9.95، 13.02 و 9.12 درصد است. بر همين اساس، سرمايه گذاري در ايجاد واحدهاي بازيافت کاغذ و به تبع آن تعيين مکان هاي مناسب براي استقرار اين واحدها را مي توان از مراحل حساس سيستم مديريت پسماندهاي شهري در فاز بازيافت تلقي کرد. فرايند تعيين سطح مطلوبيت مکاني براي استقرار واحدهاي بازيافت کاغذ، مستلزم در نظر گرفتن متغيرهاي متعددي است. بر همين اساس، با توجه به ماهيت چندمعياري مساله، در مقاله حاضر، سعي شده است با انتخاب استان فارس به منزله مطالعه موردي، کاربرد مدل TOPSIS در حکم يکي از فنون تحليل چند معياري در يک زمينه تجربي از موضوع تحقيق به آزمون گذاشته و خروجي حاصل در قالب نقشه درجه بندي شده از مطلوبيت مکاني، ارائه شود. براي مستندسازي اعتبار پيکسل هاي اولويت دار در خروجي حاصل از مدل، لازم است وضعيت پيکسل به لحاظ تک تک معيارها ارزيابي و مشخص شود که وضعيت مطلوبيت به تفکيک معيارها به چه ترتيبي است. براي مثال، بررسي موردي نمونه اي از پيکسل اولويت دار به لحاظ مطلوبيت مکاني نشان داد که اين پيکسل، در 8 مورد از معيارهاي مورد بررسي در دامنه نمرات 0.255 حائز نمره 230 و بالاتر شده است.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=245631

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید