خانه / آمار فضایی(برای مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید)

آمار فضایی(برای مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید)

نمونه برداری سازوار

آموزش کاربردی زمین آمار (Geostatistic)

نمونه برداری سازوار-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز–آموزش کاربردی GIS و RS نویسنده :ساره حدادی :نویسنده کتاب های آمار فضایی درباره ساره حدادی: ساره حدادی پژوهشگر آمار فضایی در موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل میباشد. مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را به ترتیب در سال 1388 و …

بیشتر بخوانید »

نمونه برداری برینشی

آموزش کاربردی زمین آمار (Geostatistic)

نمونه­ برداری برینشی-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز–آموزش کاربردی GIS و RS نویسنده :ساره حدادی :نویسنده کتاب های آمار فضایی درباره ساره حدادی: ساره حدادی پژوهشگر آمار فضایی در موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل میباشد. مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را به ترتیب در سال 1388 و …

بیشتر بخوانید »

مبانی نظری نمونه برداری لانه ای

آموزش کاربردی زمین آمار (Geostatistic)

مبانی نظری نمونه ­برداری لانه ­ای-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز نویسنده :ساره حدادی :نویسنده کتاب های آمار فضایی درباره ساره حدادی: ساره حدادی پژوهشگر آمار فضایی در موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل میباشد. مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را به ترتیب در سال 1388 و 1392 …

بیشتر بخوانید »

مفهوم طرح نمونه¬برداری فضایی

آموزش کاربردی زمین آمار (Geostatistic)

مفهوم طرح نمونه ­برداری فضایی-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز نویسنده :ساره حدادی :نویسنده کتاب های آمار فضایی درباره ساره حدادی: ساره حدادی پژوهشگر آمار فضایی در موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل میباشد. مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را به ترتیب در سال 1388 و 1392 در …

بیشتر بخوانید »

الگوریتم بهینه سازی نوردیدن و کاربرد آن در نمونه برداری فضایی

آموزش کاربردی زمین آمار (Geostatistic)

الگوریتم بهینه سازی نوردیدن و کاربرد آن در نمونه برداری فضایی-موسسه چشم انداز نویسنده :ساره حدادی :نویسنده کتاب های آمار فضایی درباره ساره حدادی: ساره حدادی پژوهشگر آمار فضایی در موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل میباشد. مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را به ترتیب در سال 1388 و …

بیشتر بخوانید »

زائد بودن برخی نمونه های واقع در فضای جستجو

آموزش کاربردی زمین آمار (Geostatistic)

زائد بودن برخی نمونه های واقع در فضای جستجو-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل نویسنده :ساره حدادی :نویسنده کتاب های آمار فضایی درباره ساره حدادی: ساره حدادی پژوهشگر آمار فضایی در موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل میباشد. مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را به ترتیب در سال 1388 …

بیشتر بخوانید »

محدودۀ جستجو در نمونه­ برداری فضایی تا چه اندازه می­ تواند وسیع و بزرگ باشد؟

نمونه برداری فضایی

محدودۀ جستجو در نمونه­ برداری فضایی تا چه اندازه می­ تواند وسیع و بزرگ باشد؟ نویسنده :ساره حدادی :نویسنده کتاب های آمار فضایی درباره ساره حدادی: ساره حدادی پژوهشگر آمار فضایی در موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل میباشد. مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را به ترتیب در سال …

بیشتر بخوانید »

آمار فضایی چیست؟

آمار فضایی چیست؟دکتر سعید جوی زاده نویسنده کتاب های آمار فضایی در این پست شما را با علم آمار فضایی آشنا می کند. مقدمه آمار فضايي[1] مجموعه‌ای از روش‌های اکتشافی برای توصیف و مدل­سازی توزیع فضایی، الگوها، فرآیندها و روابط است. اگر چه آمار فضایی شبیه به آمار کلاسیک است، …

بیشتر بخوانید »

بررسی نرمال بودن خطاها

آمارفضایی-جلد-یک

بررسی نرمال بودن خطاها 1) نمودار هیستوگرام مطابق با این فرضیه در رگرسیون خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر می­باشند (شکل 11-4 را ببینید). بدیهی است در صورت عدم برقراری این فرضیه، نمی­توان از رگرسیون استفاده کرد. بدین منظور باید مقادیر استاندارد خطاها محاسبه شده و نمودار توزیع داده­ها …

بیشتر بخوانید »

ناهمگنی فضایی

آمارفضایی-جلد-یک

ناهمگنی فضایی هنگامی که مشاهدات نمونه از مکان¬های مختلف جمع¬آوری شده باشند پژوهشگر با یک فضای ناهمگن سر و کار دارد. با وجود ناهمگنی فضایی، رگرسیون کلاسیک پارامترهای مورد نظر را در سطح منطقه مورد مطالعه تخمین زده و یک معادله ارائه می¬کند (گتیس و همکاران، 2002). عقیده بر این …

بیشتر بخوانید »

تماس با ما

Open chat
Powered by
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟