خانه / آمار مکانی(برای مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید)

آمار مکانی(برای مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید)

آمار فضایی:دیدگاهی تازه با نگاهی متفاوت(دکتر سعید جو ی زاده-قسمت اول)

آمار فضایی

آمار فضایی (Spatial Statistics) یکی از علوم کاربردی در جهان امروزی است .امروزه آمار فضایی کم کم جای خود را در مطالعات پژوهشی پیدا خواهد کرد. آمار فضایی (Spatial Statistics) نیاز به دانش ها و مفاهیم پایه ای دارد که از این پست به بعد درباره آن صحبت خواهیم کرد. …

بیشتر بخوانید »

تحلیل آمار فضایی در بلایای طبیعی:روشی درست در مطالعات پژوهشی

آمار فضایی و خشکسالی

تحلیل آمار فضایی در بلایای طبیعی:روشی درست در مطالعات پژوهشی است.و باید کاربرد امار فضایی در همه علوم رایج شود. خشکسالی یکی از وقایع محیطی و بخش جدایی ناپذیر نوس انات اقلیمی است. این پدیده از ویژگیهای اصلی و تکرار ش ونده ی اقل یم های مختلف به شمار می …

بیشتر بخوانید »

استفاده از زمين آمار در حل مسائل زمين شناسي آب

آموزش

استفاده از زمين آمار در حل مسائل زمين شناسي آب يک شرکت پيمانکار در نظر دارد قسمتي از آبخوان دشت شيراز را تغيير کاربري داده و يک مجتمع کشت و صنعت در آن احداث کند. اين شرکت تصميم دارد سه حلقه چاه آبرفتي در آبخوان حفر کرده و از آب …

بیشتر بخوانید »

خودهمبستگی فضایی در مباحث مکانی

خودهمبستگی فضایی در مباحث مکانی خودهمبستگی فضایی به رابطه بین مقادیر باقیمانده در طول خط رگرسیون مربوط می­شود. خودهمبستگی قوی زمانی رخ می­دهد که مقادیر باقیمانده در طول خط رگرسیون مربوط می­شود. خودهمبستگی قوی زمانی رخ می­دهد که مقادیر باقیمانده شدیداً با هم در ارتباط باشند. به عبارت دیگر تغییراتشان …

بیشتر بخوانید »

روش های زمین آماری

روش های زمین آماری زمين­ آمار شاخه­اي از علم آمار فضايي است که با استفاده از روش­هاي آماري سعي در درونيابي و برونيابي داده­هاي معلوم و تخمين مقدار در نقطه يا نقاط مجهول دارد. روش­هاي زمين­آماري منطبق بر قوانين آماري مي­باشند و در اجراي آن­ها بايستي مباني آمار شامل توزيع­ …

بیشتر بخوانید »

توصیف داده ها با مهمترین شاخص هاي آماری (غیر مکانی)

آموزش سنجش از دور

توصیف داده ها با مهمترین شاخص هاي آماری (غیر مکانی) نکته مهم در مطالعه توزیع یک نمونه از مقادير، تعیین يک مقدار مرکزی، یعنی مقدار نماینده اي که اندازه ها در اطراف آن توزیع شده اند، به عنوان نقطه تعادل داده ها ميباشد. از معروفترین شاخص های مرکزی مي توان …

بیشتر بخوانید »

قطعه نيم¬واريانس در آمار فضایی

معمولاً نيم ­واريوگرام مدل از مبدأ مختصات شروع نمي­شود و يک اثر قطعه­اي بر روي مقادير نيم­ واريانس وجود دارد. اين قطعه نيم ­واريانس نشان مي­دهد که حتي اگر فاصله دو نقطه معلوم صفر باشد، مقدار آن­ها لزوماً برابر نيست. اين موضوع نشان دهنده تصادفي بودن فرآيند نمونه ­برداري مي­باشد …

بیشتر بخوانید »

جامعه (جمعیت) و نمونه آماری در آمار فضایی _

مجموعه ای وسیع تمام مشاهدات بالقوه¬ای که در یک مبحث مفروض، قابل تصور است. مانند همه ایستگاه¬های سینوتیک استان فارس، تغییرات مکانی میزان زاد و ولد در روستاهای ایران، انواع پوشش¬های گیاهی در استان مازندران، و…تعداد عناصر جمعیت را اندازه¬ی جمعیت گویند و آن را با حرف N نشان می-دهند. …

بیشتر بخوانید »

روش فشرده سازی چندضلعی تعاملی در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

روش فوق سعی در ایجاد تعامل با کاربر در فرآیند ایجاد کارتوگرام دارد. در این روش کاربر به صورت مستقل به تغییر اندازه و چرخش نواحی در راستای محور x  و y  می­پردازد تا به شکل مطلوب در نواحی دست یابد. سپس نواحی در کنار یکدیگر با کمترین فاصله قرار …

بیشتر بخوانید »

بررسی ضریب تعیین ( R2 ) و ضریب تعیین تعدیل یافته در آمار فضایی

با به توان دو رساندن ضریب همبستگی، مقدار ضریب تعیین ( R2 ) بین دو متغیر بدست می­آید. ضریب تعیین نشان می­دهد که چند درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیر مستقل تبیین می­شود (نصیری و همکاران، 1385). این ضریب در رگرسیون کاربرد زیادی دارد. مقدار ضریب تعیین همواره مثبت …

بیشتر بخوانید »