مبانی_آسیب_پذیری_خشکسالی-min
مبانی_آسیب_پذیری_خشکسالی-min

عنوان کتاب

مبانی آسیب پذیری خشکسالی

 • نویسنده : عادل سلیمانی | سعید جوی زاده | سارا کاویانی
 • مترجمین :
 • گوینده :
 • موضوع : مبانی آسیب پذیری خشکسالی
 • سال انتشار :
 • قیمت : 45,000 تومان

سرفصل های کتاب مبانی آسیب پذیری خشکسالی

مقدمه

پیشگفتار

فصل اول: تغییرات اقلیمی

 • تغییرات اقلیمی
 • تغییرات اقلیم هم واقعی و هم جدی است
 • دی اکسیدکربن یک گاز گلخانه ای است
 • ما حجم زیادی از گازهای گلخانه ای اضافه را وارد جو کرده ایم
 • دمای میانگین زمین رو به افزایش است
 • ما شاهد آثار دیگر بوده ایم
 • همه این مسائل به هم پیوسته اند
 • تئوری های تغییر اقلیم
 • تئوری اول: گرم شدن کره زمین توسط انسان
 • تئوری دوم: تنظیمات حراراتی _ زیستی
 • تئوری سوم: تشکیل ابر و قدرت بازتاب
 • تئوری چهارم: اقدامات مخرب بشر در کنار گازهای گلخانه ای
 • تئوری پنجم: جریانات اقیانوسی
 • تئوری ششم: حرکت سیارات
 • تئوری هفتم: تغییرپذیری خورشیدی
 • پیامد های تغییرات اقلیمی
 • خلاصه فصل اول
 • تفکر کنید!
 • مطالعه بیشتر

فصل دوم: خشکسالی

 • خشکسالی
 • تعاریف خشکسالی
 • تعاریف مفهومی
 • تعاریف عملیاتی
 • انواع خشکسالی
 • خشکسالی هواشناسی
 • خشکسالی هیدرولوژیکی
 • خشکسالی کشاورزی
 • خشکسالی اقتصادی–اجتماعی
 • خشکسالی سبز و خشکسالی کاغذی
 • شاخص های خشکسالی
 • شاخص شدت خشکسالي پالمر
 • شاخص ذخيره آب سطحي
 • شاخص درصدي از نرمال
 • شاخص دهك ها
 • شاخص بارش استاندارد
 • شاخص رطوبت محصول
 • شاخص خشکسالي رطوبت خاک
 • شاخص خشكسالي محصول ويژه
 • شاخص بارش سراسري ياکلي
 • شاخص نابهنجاري يا بي نظمي بارش
 • شاخص خشکسالي احيائي
 • شاخص بارش مؤثر
 • اثرات و پیامدهای خشکسالی
 • اثرات اقتصادی خشکسالی
 • اثرات اجتماعی خشکسالی
 • اثرات زیست محیطی خشکسالی
 • وضعیت خشکسالی در ایران
 • راهکار هاي برون رفت از وضعیت فعلی
 • چالش های آتی خشکسالی در ایران
 • خلاصه فصل دوم
 • تفکر کنید!
 • مطالعه بیشتر
 • فصل سوم: مدیریت خشکسالی

  • مدیریت خشکسالی
  • مدیریت بحران
  • مدیریت ریسک
  • سیاست‌های خشکسالی و آماده‌سازی: تعریف مراحل
  • سیاست خشکسالی: خصوصیات و راه‌های پیش‌رو
  • سیاست ملی مدیریت خشکسالی: یک فرایند
  • ده گام در سیاست خشکسالی.
  • اقدامات ضروري مقابله با خشکسالی
  • اقدامات در خصوص ارزیابی پدیده خشکسالی
  • بر نامه هاي جلوگیري از بروز خشکسالی
  • خلاصه فصل سوم
  • تفکر کنید!
  • مطالعه بیشتر
  • فصل چهارم: رهیافت­ ها و رویکردهای آسیب پذیری نسبت به خشکسالی

   • دیدگاه های بین رشته ای درحوزه ی مخاطرات طبیعی
   • پیشینه ی تئوری اجتماعی بلایای طبیعی
   • رهیافت ها و رویکردهای اصلی به ارزیابی و سنجش آسیب پذیری اجتماعی
   • رهیافت جمعیتی یا دموگرافیک
   • رهیافت طبقه بندی
   • رهیافت موقعیتی
   • رهیافت بومی و فعال
   • تئوری های قحطی
   • خلاصه فصل چهارم
   • تفکر کنید!
   • مطالعه بیشتر
   • فصل پنجم: مفاهیم و دیدگاه­های آسیب پذیری

    • تعاریف آسیب پذیری
    • ابعاد آسیب پذیری
    • نسل های مطالعات آسیب پذیری در مقابل تغییراقلیم
    • نظریه ها و دیدگاه های آسیب پذیری
    • چارچوب های مفهومی آسیب پذیری
    • ساختار دوگانه ی آسیب پذیری
    • چارچوب معیشت پایدار
    • آسیب پذیری در چارچوب مخاطره و ریسک
    • چارچوب استراتژی بین المللی برای کاهش اثر بلایا
    • آسیب پذیری در تغییرات زیست محیطی جامعه ی جهانی
    • چارچوب پیاز
    • مدل فشار و آزاد کردن
    • رویکرد جامع به سنجش ریسک و آسیب پذیری
    • چارچوب مفهومی BBC
    • خلاصه فصل پنجم
    • تفکر کنید!
    • مطالعه بیشتر
    • فصل ششم: سنجش آسیب پذیری

     • آناتومی آسیب پذیری در مقابل تغییراقلیم
     • آسیب پذیری، سازگاری و توسعه پایدار
     • پایداری: مثلث توسعه پایدار در مقابل تخم مرغ پایداری
     • رویکردهای سنجش آسیب پذیری
     • رهیافت اجتماعی- فیزیکی
     • رهیافت زیست – فیزیکی
     • رهیافت تلفیقی
     • رهیافت سنجش آسیب پذیری خانوار
     • روش های سنجش آسیب پذیری در رهیافت ها
     • روش اقتصاد سنجی
     • آسیب پذیری ناشی از فقر انتظاری
     • آسیب پذیری در قانون مطلوبیت انتظاری
     • آسیب پذیری ناشی از بروز حوادثی که بیمه به آن تعلق نمی گیرد
     • روش های شاخص سازی
     • روش های کیفی
     • خلاصه فصل ششم
     • تفکر کنید!
     • مطالعه بیشتر
     • پیوست: چک ‌لیسیت تأثیرات تاریخی، فعلی و احتمالی خشکسالی
     • فهرست منابع
     • درخواست مشاوره رایگان و شرکت در دوره

      برخی از تالیفات دکتر سعید جوی زاده

      دوره های پربازید و کاربردی

      دیدگاهها

      1. zorivare worilon

       Wonderful website. Lots of helpful information here. I am sending it to several friends ans also sharing in delicious. And obviously, thank you to your sweat!

       http://www.zorivareworilon.com/

      دیدگاه خود را بنویسید

      نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.