مقدمه:
در حالی که جمعیت جهان به طور تصاعدی در حال رشد است ، زمین موجود برای اسکان همان محدود است. در واقع ، هر روز که می گذرد ، اندازه آن کوچک می شود. شهرنشینی تهدید جدیدی است که محیط با آن درگیر است. انسانها به طور فعال درگیر تجاوز به اراضی برای حیات وحش هستند ، اما هنوز هم مشکل شرایط مناسب زندگی برای همه وجود دارد.
GIS در همه جا فراگیر شده است. امروزه تقریباً در همه حوزه های زندگی بشر نفوذ کرده است. در چنین سناریویی ، چگونه جادوی زندگی نمی تواند جادوی GIS را تحت تأثیر قرار دهد؟ با استفاده از GIS در برنامه ریزی شهری ، برنامه ریزان می توانند شهرنشینی را به مقیاس های جدید برسانند.
برنامه ریزی شهری شامل کارکردها ، مقیاس ها ، بخش ها و مراحل بسیاری است. کارکردهای برنامه ریزی شهری را می توان به طور کلی به مدیریت عمومی ، کنترل توسعه ، برنامه ریزی و برنامه ریزی استراتژیک طبقه بندی کرد. در حالی که اداره كلی و كنترل توسعه فعالیتهای برنامه ریزی نسبتاً معمول هستند ، برنامه ریزی و برنامه ریزی استراتژیك غیرروتین بسیار كمتر انجام می شود.
مقیاس منطقه برنامه ریزی تحت پوشش می تواند از یک شهر کامل به یک منطقه فرعی از یک شهر ، یک منطقه یا یک بلوک خیابان باشد. بخشهای متداول برنامه ریزی شهری شامل کاربری زمین ، حمل و نقل ، مسکن ، توسعه زمین و محیط زیست است. هر مقیاس برنامه ریزی شامل مراحل مختلفی است: تعیین اهداف برنامه ریزی. تجزیه و تحلیل مدل سازی و پیش بینی موقعیت های موجود ؛ توسعه گزینه های برنامه ریزی انتخاب گزینه های برنامه ریزی. اجرای طرح؛ و ارزیابی ، نظارت و بازخورد را برنامه ریزی کنید. توابع ، مقیاس ها ، بخشها و مراحل مختلف برنامه ریزی شهری استفاده های مختلفی از GIS می کند.
GIS و برنامه ریزی شهری
GIS ابزارهای مورد نیاز برنامه ریزان ، نقشه برداران و مهندسان را برای طراحی و نقشه برداری از محله ها و شهرهایشان فراهم می کند. تجسم ، تجزیه و تحلیل مکانی و مدل سازی فضایی بیشترین توابع GIS را در تهیه برنامه استفاده می کنند. GIS می تواند به ذخیره ، دستکاری و تجزیه و تحلیل داده های فیزیکی ، اجتماعی و اقتصادی یک شهر کمک کند. سپس برنامه ریزان می توانند از توابع فضایی و نقشه برداری GIS برای تجزیه و تحلیل وضعیت موجود در شهر استفاده کنند. از طریق تجزیه و تحلیل همپوشانی نقشه ، GIS می تواند با همپوشانی توسعه زمین موجود بر روی نقشه های مناسب بودن زمین ، به شناسایی مناطق درگیری توسعه زمین با محیط زیست کمک کند.
با استفاده از ویژگی نقشه برداری چند لایه GIS ، یک کمیته برنامه ریزی شهری می تواند موارد مختلفی را تجسم کند ، به عنوان مثال ، زمین های کشاورزی برتر ، آب های سطحی ، فرکانس بالای سیلاب و زمین های بسیار فرسایش پذیر. این اطلاعات منجر به تصمیم گیری های آگاهانه مانند جلوگیری از توسعه مناطق با دفعات بالا آمدن سیل می شود زیرا این مناطق احتمالاً ساکنان را جذب نمی کند.
GIS می تواند به طور قابل توجهی در نظارت بر یک منطقه یا انجام یک مطالعه امکان سنجی از یک مکان برای یک هدف خاص ، به عنوان مثال تعیین مناسب بودن یک مکان برای ساخت یک پل یا سد ، کمک کند.مطالعات امکان سنجی ساختارهای کوچکتر مانند مدارس و بیمارستان ها نیز با استفاده از GIS می تواند به طور مثر انجام شود. همچنین می تواند برای تعیین امکان منطقه ای برای دفع و تصفیه زباله مورد استفاده قرار گیرد.
GIS همچنین در شناسایی تغییرات در ویژگی های جغرافیایی یا رفتار یک زمین در مدت زمان مشخص کمک می کند. چنین اطلاعاتی متخصصان را قادر می سازد تا در مورد وضعیت توسعه یک منطقه آگاهانه تصمیم بگیرند و بر اساس آن برنامه ریزی کنند.برنامه ریزان با ایجاد چشم انداز برای جامعه که کیفیت زندگی را برای همه شهروندان ارتقا می دهد ، از GIS برای هموار کردن پیشرفت مشارکت شهروندان و ورودی جامعه استفاده می کنند. شهروندان جان و خون هر شهر هستند و ورودی های دست اولی از آنها در مورد اینکه برای هوشمند سازی شهرشان چه کاری می توان انجام داد می تواند در ساخت روش ها / ابزارهای شگفت آور مثمر ثمر برای برنامه ریزی شهری کمک کند. پلتفرم PPGIS ) GIS مشارکتی عمومی  ( این روند تعامل موثر را امکان پذیر می کند.

هفته اول

 • تعریف پروژه GIS برای شهرسازی و بستر شهر
 • اجزا تشکیل دهنده یک پروژه GIS شهری
 • از کجا برای پروژه های GIS شهری دیتا و نقشه تهیه کنیم؟
 • از چه نرم افزارهایی برای پروژه استفاده کنیم؟
 • آماده سازی داده ها و اطلاعات مبنایی (وکتور و رستری خام)
 • OSM
 • CAD
 • GE
 • نقشه های کاغذی
 • توجیه مکانی نقشه های برداری و رستری (زمین مرجع و اصلاح مکانی)
 • روشهای متریک
 • روشهای GCS
 • روشهای جایگزینی

هفته دوم: کار عملی در زمینه بکارگیری داده های CAD شهری ۱

 • شیوه بکارگیری انواع فرمت داده های CAD در GIS
 • DWG
 • اصلاح خطاهای مکانی و ظاهری نقشه های CAD در قالب تعریف توپولوژی
 • اصلاح در ArcGIS
 • کار با ابزارهای مهم پردازشی در زمینه اصلاح داده های CAD
 • ابزارهای تبدیلی
 • Join
 • تعریف پرسش های شرطی Query
 • محاسبات هندسی نقشه ها

هفته سوم: اصلاح خطاهای نقشه ArcGIS شهرسازی و مطالعات شهری

 • اصلاح خطاهای نقشه های وکتوری با توپولوژی در GIS
 • اصلاح دو خطای توپولوژی در Autocad Map 3d
 • اصلاح خطاهای مکانی عوارض وکتوری با Spatial Adjustment
 • کار با داده های dgn
 • کار عملی بسیار کاربردی با ابزار Spatial Adjusment
 • انتقال اطلاعات بر مبنای روابط مکانی
 • محاسبات هندسی در GIS
 • شروع فرایند ترسیم و ویرایش عوارض وکتوری
 • چگونه ترسیم کنیم؟
 • چگونه خطوط موازی ایجاد کنیم؟
 • چگونه حالت ترسیم خودکار را فعال کنیم؟
 • چگونه دوایر را به طور دقیق ایجاد کنیم؟
 • چطور می توان حالت چسبندگی را فعال کرد؟
 • چطور می توان حالت ترسیم گره های پیوسته را انجام داد؟
 • ایجاد نیم دایره را به صورت عملی بیاموزید

هفته چهارم: برداشت و دیجیت نقشه ها در GIS

 • استفاده از ابزارهای متنوع در زمینه ترسیم و ویرایش داده ها (بیش از ۲۰ ابزار پیشرفته در زمینه شهر و شهرسازی)
 • بهبود ترسیمات با Snapping
 • ساخت الگو

هفته پنجم: بهبود ظاهری نقشه ها در GIS

 • ساخت نماد با روشهای ۱۴ گانه (Symbology)
 • نمادسازی ساده
 • نمادسازی دسته ای (کیفی)
 • نمادسازی کمی
 • نمادسازی با تعریف نمودارها
 • نمادسازی ترکیبی
 • نمادسازی طبقه ای
 • تعریف و ایجاد نمادهای ایرانی
 • بکارگیری نمادهای استاندارد سازمان ها و ادارات
 • روشهای طبقه بندی متنوع
 • برچسب زدن یا Label نقشه ها
 • برچسب ساده دستی
 • برچسب خودکار

هفته ششم: شیوه ساخت Layout در GIS

 • اجرای روشهای مختلف ساخت برچسب با متدهای پیشرفته و حرفه ای
 • بکارگیری تمامی اصول و قوانین ساخت چیدمان به صورت حرفه ای
 • آموزش کار با جعبه ابزار Labeling

هفته هفتم: کار با ابزارها در GIS

 • ایجاد یک SHAPEFILE
 • GEODATABASE چیست؟
 • انواع ژئودیتابیس :GEODATABASE
 • تفاوت ژئودیتابیس تک کاربره و چندکاربره
 • ایجاد یک GEODATABASE
 • در این جلسه ابزارهای کاربردی و پردازشی برای نقشه های شهری و ویرایش نقشه ها آموزش داده شد
 • ابزارهایی که در این جلسه ارائه شد عبارتند از:
 • ابزار Merge برای ترکیب نقشه های وکتوری
 • ابزار Dissolve برای ادغام عوارض یک نقشه وکتوری
 • ابزار Buffer برای ساخت نقشه های حریم
 • ابزار Multiple ring buffer برای ایجاد نقشه های حریم چندگانه یا چند حلقه ای
 • ساخت حریم با ابزار Graphic Buffer
 • ابزار Clip برای برش نقشه های وکتوری
 • انتخاب عوارض بر مبنای ویژگی های جدول اطلاعاتی با ابزار Clip
 • ابزار کاربردی Table Select
 • قطعه بندی نقشه ها با Split
 • جداسازی بر مبنای خصوصیات نقشه با ابزار Split by attribute
 • استفاده از ابزار Erase برای پاک کردن بخشی از نقشه
 • ساخت یک نقشه ترکیبی با ابزار Identity

هفته هشتم: مدلسازی شهر در GIS

 • در این جلسه ابزارهای کاربردی و پردازشی برای نقشه های شهری و ویرایش نقشه ها در قالب مدلسازی شهر در GIS آموزش داده شد
 • ابزارهایی که در این جلسه ارائه شد عبارتند از:
 • مدلسازی یا Model Builder چیست و چه نقشی در شهر دارد؟
 • چگونه می توان از مدل بیلدر در سری کردن کارها استفاده نمود.
 • ابزارهای کاربردی در مطالعات شهر را با مدل بیلدر GIS بسازید
 • شیوه بکارگیری ابزارهای پردازشی در قالب مدلهای متنوع

هفته نهم: طراحی و ساخت یک شهر مجازی و سه بعدی

 • ساخت تمامی عناصر و المانهای شهری در GIS
 • آماده سازی ویژگی های مرتبط با سه بعدی سازی خصوصیات شهری
 • ساخت تمامی المانهای مبلمان شهری به صورت سه بعدی
 • شیوه ایجاد خودروها به صورت سه بعدی در جهات مختلف رانندگی
 • شیوه ایجاد ساختمانهای شهری سه بعدی
 • چگونگی ایجاد سازه ها خطوط انتقال زیر شهر به صورت ۳D
 • ایجاد انواع پوشش گیاهی سه بعدی شهر (انواع درختان)
 • پرواز بر فراز شهر ساخته شده
 • ساخت انیمیشن ۳D از المانهای متحرک شهری
 • ساخت ویدیو از شهر مجازی سه بعدی ۳D ساخته شده

هفته دهم: مکان یابی و طراحی شبکه

 • مکان یابی احداث یک مدرسه در ArcGIS به صورت عملی
 • تهیه یک مدل کاربردی برای مکان یابی مدرسه
 • مسیریابی ارزان قیمت بین مبدا و مقصد با بکارگیری داده های رستری و هزینه سفر
 • مکان یابی فازی چیست و چگونه انجام می گیرد؟
 • چه مراحل اساسی برای اجرای مکان یابی با عملگرهای فازی باید صورت گیرد؟
 • چه داده هایی برای مکان یابی با روشهای فازی نیاز است؟

چگونه داده ها و معیارهای مکان یابی را در عضویت دهی فازی وارد کنیم؟

 • روشهای ۷ گانه عضویت دهی فازی چه ویژگی هایی دارند؟
 • روش Linear
 • روش Small
 • روش Large
 • روش Guassian
 • روش MSSmall
 • روش MSLarge
 • روش Near
 • در چه زمانی از کدام روش عضویت دهی فازی استفاده کنیم؟
 • دیاگرام عضویت دهی فازی چه می گوید؟
 • محدوده گذار چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

روشهای همپوشانی مکان یابی فازی چگونه است؟

 • چه زمانی از روشهای ۵ گانه همپوشانی فازی استفاده کنم؟
 • همپوشانی And
 • همپوشانی Or
 • همپوشانی Sum
 • همپوشانی Product
 • همپوشانی Gamma
 • اجرای یک تمرین عملی در زمینه مکان یابی فازی
 • تحلیل شبکه چیست و اجزای یک شبکه در GIS چگونه است؟
 • ساخت یک مجموعه داده شبکه ایرانی
 • تعیین نواحی خدماتی شبکه
 • تعیین تسهیلات در مسیر شبکه شهر
 • تعیین کوتاه ترین و سریع ترین مسیر بین مبدا و مقصد

درخواست مشاوره رایگان و شرکت در دوره

برخی از تالیفات دکتر سعید جوی زاده

دوره های پربازید و کاربردی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش حرفه ای GIS در شهرسازی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.