حل مسایل آماری در جغرافیا و علوم مکانی دوره عملی در زمینه کاربرد آمار در GIS

امتیاز
0 از 0 رأی
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان