کتاب پردازش داده های لیدار LiDAR

امروزه در تمامی سازمان ها و شرکت ها از این تکنولوژی برای مدیریت بهتر در واقع موجی جدید در (LiDAR) بکار می رود. در دهه اخیر استفاده و پردازش داده های لیدار علم سنجش از دور به شمار می رود. با توجه به گسترش و اهمیت استفاده از داده های لیدار در سطح جهانی ما را براین داشت که برای نخستین بار کتاب “پردازش داده های لیدار” را به رشته تحریر در آوریم.

امتیاز
0 از 0 رأی
۴۵,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان