آموزش حرفه ای GIS در شهرسازی

GIS در همه جا فراگیر شده است. امروزه تقریباً در همه حوزه های زندگی بشر نفوذ کرده است. در چنین سناریویی ، چگونه جادوی زندگی نمی تواند جادوی GIS را تحت تأثیر قرار دهد؟ با استفاده از GIS در برنامه ریزی شهری ، برنامه ریزان می توانند شهرنشینی را به مقیاس های جدید برسانند…

امتیاز
0 از 0 رأی
۵۰۰,۰۰۰ تومان۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان