تولید و طراحی اپلیکیشن‌های Web GIS و Mobile GIS با استفاده از ArcGIS API for JavaScript

امروزه اکثریت مراكز دولتي و غیردولتی از داده‌های مکانی براي رشد و توسعه اهداف خود بهره می‌گیرند. به‌طوری‌که استفاده از این داده‌ها آن‌چنان در مديريت و كنترل شهرها نفوذ كرده است كه نبود آن می‌تواند منجر به ایجاد شكاف غیرقابل جبراني در بدنه آن‌ها شود. باوجود حجم بالای داده‌های مکانی، استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می‌تواند راه گشای مناسبی جهت مدیریت بهتر و مناسب‌تر آن‌ها باشد. یکپارچه‌سازی اين داده‌ها و در دسترس قرار دادن آن‌ها براي اقشار مختلف جامعه نيازمند فنّاوری جديدي است بانام WebGIS است.