دوره آموزش مقاله نویسی ISI اصولی و مقالات علمی پژوهشی

 اصول مقاله نویسی ISI و علمی- پژوهشی توسط دکتر سعید جوی زاده تدریس می شود. در این دوره ابتدا به اهمیت ارتباطات علمی و نگارش آکادمیک و بعد به بررسی اهمیت نگارشات علمی، ….تقسیم بندی انواع مقالات علمی، تحقیقات وابسته به مکان و زمان.

امتیاز
0 از 0 رأی
۵۰۰,۰۰۰ تومان۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان