آموزش نرم افزار SPSS

داده‌ها به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان تصمیم گیری در قرن بیست و یکم محسوب می شوند.شرکت ها، دولت ها و سیاست مداران بدون تحلیل درست داده ها نمی توانند اقدام به تصمیم گیری موثر  داشته باشند….

امتیاز
0 از 0 رأی
۷۰۰,۰۰۰ تومان۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان