البرز

کوه دماوند

کوه دماوند کوه دماوند در بخش مرکزی رشته‌کوه البرز در جنوب دریای مازندران جای دارد. از دیدگاه تقسیمات کشوری، این ... مطالعه بیشتر