دوره آموزشی:

نقشه برداری رقومی خاک

Digital soil mapping

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

هدف درس: کاربرد اطلاعات و تصاویر رقومی حاصل از سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی در تهیه نقشه های خاک

سرفصل دوره آموزشی:

مفاهیم نقشه برداری رقومی خاک

وضعیت نقشه برداری رقومی خاک

تقاضاهای جهانی برای نقشه‌برداری رقومی خاک در شرایط فعلی و آتی

توسعه و کاربرد نقشه‌برداری رقومی خاک در مطالعات خاکشناسی سنتی

دقت نقشه های رقومی خاک

نقشه برداری رقومی خاک به عنوان مبنایی برای به روز نمودن نقشه ها و اطلاعات خاک

چالش های نقشه برداری رقومی خاک

GIS به عنوان مبنایی برای تهیه نقشه های رقومی خاک

تجارب نقشه برداری رقومی خاک

چارچوب مدیریت

کیفیت داده ها برای نقشه‌برداری رقومی خاک با داده های محدود

روش های نقشه برداری رقومی خاک (تکنولوژی و روشهای نقشه برداری رقومی خاک)

 مدل سازی  3D (سه بعدی) داده ها برای نقشه‌برداری رقومی خاک

 تهیه نقشه های کوچک مقیاس از نقشه های بزرگ مقیاس خاک

روشهای کاهش و از بین بردن اهمیت عدم قطعیت در نقشه‌های کلاس خاک

 مثال‌های از نقشه برداری رقومی خاک

سامانه‌های استنتاجی خاک

ساختار و خصوصیات نقشه برداری رقومی خاک در آینده

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید