سیستم اطلاعات جغرافیایی

سیستم اطلاعات جغرافیایی یکی از بخش های کلیدی و قدیمی موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل است .سیستم اطلاعات جغرافیایی یکی از علومی

کیفیت داده های GIS

کیفیت داده های GIS سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یک سیستم یکپارچه مبتنی بر نرم‌افزار، سخت‌افزار و داده‌های کامپیوتری است که ... مطالعه بیشتر

28 اصول GIS

28 اصول GIS 28.1 بررسی اجمالی جنبه‌های فضایی داده‌های شما می‌تواند بینش‌های زیادی در مورد وضعیت شیوع بیماری و پاسخ به سؤالاتی ... مطالعه بیشتر