مکان یابی مناطق صنعتی با آنالیزهای چندمعیاره در GIS


مکان یابی یکی از تصمیمات اساسی در فرآیند راه اندازی ، گسترش یا جابجایی مشاغل از انواع مختلف است. ساخت یک سیستم صنعتی جدید یک سرمایه گذاری طولانی مدت است و از این لحاظ مکان یابی مناسب نقطه مهمی در مسیر موفقیت یا شکست سیستم صنعتی است. یکی از اهداف اصلی در انتخاب مکان صنعتی یافتن مناسب ترین مکان با شرایط مطلوب تعریف شده توسط معیارهای انتخاب است. بیشتر داده های مورد استفاده مدیران و تصمیم گیرندگان در انتخاب مکان صنعتی جغرافیایی است ، به این معنی که فرایند مکان یابی صنعتی مسئله تصمیم گیری مکانی است. این مطالعات به دلیل در دسترس بودن سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) با رابط های کاربر پسند ، بیشتر و بیشتر رایج می شوند.سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) ابزاری قدرتمند برای تجزیه و تحلیل فضایی است که قابلیت هایی را برای ضبط ، ذخیره ، پرس و جو ، تجزیه و تحلیل ، نمایش و خروج اطلاعات جغرافیایی فراهم می کند. سیستم های اطلاعات جغرافیایی همراه با سیستم ها و روش های دیگر مانند سیستم های تصمیم گیری (DSS) و روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) استفاده می شوند. اثر هم افزایی با ترکیب این ابزارها به کارایی و کیفیت تجزیه و تحلیل مکانی برای مکان یابی صنعتی کمک می کند. این مقاله یک راه حل موفق برای پشتیبانی تصمیم گیری فضایی در مورد تجزیه و تحلیل مکانی Vojvodina به عنوان یک منطقه مورد علاقه برای مکان یابی صنعتی ارائه می دهد.سیستم های اطلاعات جغرافیایی همراه با سیستم ها و روش های دیگر مانند سیستم های تصمیم گیری (DSS) و روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) استفاده می شوند. اثر هم افزایی با ترکیب این ابزارها به کارایی و کیفیت تجزیه و تحلیل مکانی برای مکان یابی صنعتی کمک می کند.

عنوان مقاله:

GIS Based Multi-Criteria Analysis for Industrial Site Selection

دانلود کامل مقاله                                https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705814003361

 

23 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید