خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : ArcGIS

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ArcGIS

نمونه هایی از موضوعات مطرح شده در پروژه های شهری

نمونه هایی از موضوعات مطرح شده در پروژه های شهری امروزه با توجه به رشد و گسترش بی رویه شهر ها و افزایش جمعیت شهرنشینی و به تبع آن بروز مشکلات مختلف در زمینه های جغرافیایی، فضایی، سیاسی و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … ضرورت انجام تحقیقات کاربردی و پژوهش …

بیشتر بخوانید »

کاربردهاي GIS در ساماندهی و بازیافت زباله های شهری

نخستين گام براي دستيابي به اهداف توسعه صنعتي و غير صنعتي سالم و پايدار، شناسايي پيامدهاي گوناگون فعاليت هاي صنعتي و غير صنعتي نظير آلودگي هواست. هر چند اشكال مختلف آلودگي محيط زيست وابسته و قابل تبديل به يكديگرند. اما آنچه اهميت آلودگي هوا را بيشتر مي سازد نقش هوا …

بیشتر بخوانید »

کاربردهاي GIS در اداره ي ساماندهي معابر و حمل و نقل

براي بدست آوردن نيازهاي سيستم حمل و نقل در يك كشور تصميم گيري ها بايستي بر اساس اطلاعات در دسترس آسان و به روز و قابل اطمينان باشد. امروزه سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) بصورت يك تكنولوژي با پتانسل قابل توجه براي دستيابي به اهداف لازم براي بسياري از كاربردهاي حمل …

بیشتر بخوانید »

نقش GIS در بررسي جرم و جنايت

CRIME يك سيستم داراي است كه با آن اطلاعات جنايي را براي اجرا در مواقع اضطراري و جلوگيري از آنها آناليز كرده، توانايي تعيين وقوع جرايم و آمار آنها را ارائه مي دهد. اين برنامه مي تواند گزارشهايي ازجرايم به طور جداگانه يا ميانگين آنها در مناطق مختلف جغرافيايي ايجاد …

بیشتر بخوانید »

کاربرد gis در مکان يابي شهری

امروزه مکان یابی  در برنامه ريزي هاي شهري و طراحي فضاهاي شهري از جايگاهي ويژه و بسيار مهم برخوردار شده است. لزوم شناسايي محدوده هاي قابل استفاده برای ساخت فضا ها و اماکن مورد نیاز محیط شهری در زمینه های مختلف خدماتی امری اجتناب ناپذیر می باشد در ذیل به …

بیشتر بخوانید »

کاربرد GIS در حوزه معماری و شهرسازی

در حوزه معماری و شهرسازی می توان به مرز بندی نواحی شهری ، ممیزی املاک ،مکان یابی و محاسبات لازم روی نقشه در هنگام صدور پروانه، پایان کار و ارائه عدم خلاف ساختمان با استفاده از اطلاعات مراجعین، گزارش گیری های مختلف بر اساس کاربری املاک جهت برنامه ریزی های …

بیشتر بخوانید »

کاربرد GIS در طرح جامع و طرح تفصیلي شهر

به منظور تدوین برنامه و تعیین و كنترل جهات توسعه شهر و تأمین نیازمنديهاي آن بر مبناي پیش بیني ها و اهداف توسعه شهري، طرح جامع شهري تهیه و تصویب مي شود. تهیه این طرحها با توجه به كیفیت محیط زیست و شناخت حوزه هاي نفوذ از نظر شرایط طبیعي، …

بیشتر بخوانید »

نقش GIS عدالت فضايي

اصولا در هر نوع برنامه ریزي، بخصوص برنامه ریزي شهري، هدف استفاده بهینه، با دسترسي یکسان امکانات وخدمات موجود است. بنابراین GIS علاوه بر فراهم آوري سیستم پشتیبان تصمیم گیري و امکان ایجاد بانک هاي اطلاعاتي و نقشه در ترسیم و طراحي و تحلیل درخصوص دستیابي به اهداف كلان یعني …

بیشتر بخوانید »

نقش GISدر مدیریت بحران شهری

نقش اطلاعات مکانی و فن آوری های مربوطه در مدیریت مخاطرات در سراسر جهان به خوبی شناخته شده است. شناسایی مخاطراتی که در یک منطقه وجود دارد و بخش هایی از منطقه که بیشترین احتمال بروز خطر در آنها می باشد بسیار حائز اهمیت می باشد. زیرا در این صورت …

بیشتر بخوانید »

نقش GIS در ایجاد سیستم اطلاعات شهری (UIS)

سیستم اطلاعات شهری (UIS) با قابلیت استفاده به عنوان سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای برنامه ریزان و سیاست گذاران بخش مسکن با امکان استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) به طور عام، به برنامه ریزی مسکن جهت هدفمند سازی برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری می پردازد. به زعم …

بیشتر بخوانید »