مساله این نیست که خرید کتاب چقدر گرون تموم میشه،

advanced divider

مساله اینه که اگر کتاب نخونی چقدر برات گرون تموم میشه!

جدیدترین محصولات مـــــــــــا

جی ای اس

کتاب های GIS

358
۴۵,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
791
۴۵,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
441
۴۵,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
503
۴۵,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان
458
۸۰,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
1,017
۴۵,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
646
۸۰,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی ArcGIS مقدماتی تا پیشرفته

۸۰,۰۰۰ تومان۱۲۵,۰۰۰ تومان
755
۸۰,۰۰۰ تومان۱۲۵,۰۰۰ تومان
0
۳۰,۰۰۰ تومان
0
۳۵,۰۰۰ تومان
سنجش از دور

کتاب های RS

439
۴۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان

کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در MATLAB

۴۵,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
481
۴۵,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
1,539
۴۵,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
768
۸۰,۰۰۰ تومان
357
۴۵,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
1,284
۴۵,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
تحلیل داده های مکانی

کتاب های آمار فضایی

مقاله نویسی ISI

کتاب های علمی پژوهشی