مساله این نیست که خرید کتاب چقدر گرون تموم میشه،

advanced divider

مساله اینه که اگر کتاب نخونی چقدر برات گرون تموم میشه!

جدیدترین محصولات مـــــــــــا

جی ای اس

کتاب های GIS

358
۴۵,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
497
۴۵,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان
458
۸۰,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
1,016
۴۵,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
0
۳۰,۰۰۰ تومان
0
۳۵,۰۰۰ تومان
تحلیل داده های مکانی

کتاب های آمار فضایی