مساله این نیست که خرید کتاب چقدر گرون تموم میشه،

advanced divider

مساله اینه که اگر کتاب نخونی چقدر برات گرون تموم میشه!

جدیدترین محصولات مـــــــــــا

تحلیل داده های مکانی

کتاب های آمار فضایی