آموزش جامع و عملی  ArcGIS

تومان 95,000

آموزش جامع و عملی  ArcGIS مقدماتی و پیشرفته/ همراه با داده های تمرینی و نرم افزار

توضیحات

آموزش جامع و عملی  ArcGIS مقدماتی و پیشرفته/ همراه با داده های تمرینی و نرم افزار

مولفان: سعید جوی زاده، منیژه براهیمی، مسلم شمشیری، علیرضا احمدیان

انتشارات آکادمیک

قیمت: 95000 تومان

شماره تماس: 09382252774

فصل اول 1
سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي 1
1-1 تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی 1
1-2 ارکان و مؤلفه‌های اصلی GIS 2
1-3 تاریخچه مختصرGIS 3
1-4 سير تحول GIS 4
1-5 انواع مدل داده در GIS 5
1-5-1 داده‌هاي هندسي 5
1-5-2 داده‌های گرافیکی 9
1-5-3 داده‌های توصيفي 10
6-1 دستگاه مختصات جغرافیایی 11
1-6-1 عرض جغرافيايي 12
1-6-2 طول جغرافيايي 12
1-6-3 عرض و طول جغرافيايي چگونه با هم تعامل دارند؟ 13
1-7 تعریف سیستم تصویر 13
1-7-1 سیستم‌های تصویر و نقشه‌ها 14
1-7-2 سيستم تصوير جهاني مركاتور جانبي (UTM) 17
1-7-3 سیستم ژئودتیک جهانی (WGS84) WORLD GEODETIC SYSTE: 19
1-7-4 سیستم مختصات لا مبرت: 20
1-7-5 سیستم مختصات لا مبرت هم شکل :(LAMBERT CONFORMAL CONIC) LCC 20
1-8 راه‌های شناسایی سیستم مختصات تصویر 21
1-9 انواع فرمت‌های GIS 24
1-9-1 فرمت‌های برداری 24
1-9-2 انواع فرمت‌های رستری 28
فصل دوم 31
نقش و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافيايي در علوم مختلف 31
2-1 کاربرد GIS در زمین‌شناسی 32
2-2 کاربرد GIS در مدیریت شبکه برق 33
2-3 کاربرد GIS در بهداشت و درمان 36
2-4 کاربرد GIS در محیط‌زیست 37
2-5 کاربرد GIS و RS در آبیاری و زهکشی 38
2-6 کاربردهای GIS در هیدرولوژی و مدیریت منابع آب 38
2-7 کاربردGIS در مهندسی راه و حمل و نقل 39
2-8 کاربرد GIS در مدیریت شهری 41
2-9 کاربرد GIS در برنامه‌ریزی شهری 42
2-10 کاربرد GIS در برنامه‌ریزی منطقه‌ای 43
2-11 کاربرد GIS در طراحی شهری 43
2-12 کاربرد GIS در ایجاد سیستم اطلاعات شهری (UIS) 44
2-13 کاربرد GISدر مدیریت بحران شهری 45
2-14 کاربرد GIS عدالت فضايي 45
2-15 کاربرد GIS در مدل‌سازی شهري 45
2-16 کاربرد GIS در مدل‌سازی فضايي 46
2-17 کاربرد GIS در حوزه مطالعات شهری 47
2-18 کاربرد GIS در حوزه فنی و عمرانی 50
2-19 کاربرد GIS در حوزه معماری و شهرسازی 50
2-20 کاربردهاي GIS در حوزه‌ی فعالیت‌های شهري (محیط‌زیست) 51
2-21 کاربردهاي GIS در حوزه‌ی فعالیت‌های اجتماعی 51
2-22 کاربردهاي GIS در حوزه‌ی خدمات شهري 53
2-23 کاربرد GIS در کشاورزی و برنامه‌ریزی برای کاربری اراضی: 59
2-24 کاربرد GIS در جنگلداری و مدیریت حیات وحش 59
2-25 کاربرد GIS در بازاریابی 59
2-26 کاربرد GIS در منابع طبیعی 61
2-27 کاربرد GIS در علوم نظامی 61
2-28 کاربرد GIS در مخابرات 62
2-29 کاربرد GIS در گاز 63
2-30 کاربرد GIS در مدیریت بحران 65
2-31 کاربرد GIS در اقلیم‌شناسی 65
2-32 کاربرد GIS در بانکداری 65
فصل سوم 67
مراحل انجام یک پروژه در GIS 67
3-1 مراحل انجام یک پروژه در GIS 67
3-1-1 مشخص کردن موضوع و هدف 67
3-1-2 بیان مسئله 68
3-1-3 مشورت با کارشناس موردنظر 68
3-1-4 جمع‌آوری داده 69
3-1-5 صحت سنجی داده‌ها و کنترل کیفی داده‌ها 84
3-1-6 وارد کردن داده‌ها به محیط نرم‌افزار 86
3-1-7 انتخاب ابزار مناسب 86
3-1-8 روش کار 87
3-1-9 پردازش 87
3-1-10 مشخص شدن جواب 88
3-1-11 کنترل زمینی 88
3-1-12 تصمیم سازی 88
3-1-13 تصمیم‌گیری 88
فصل چهارم 90
آشنایی با محیط نرم‌افزار ARC MAP 90
4-1 معرفی نرمافزار ARCGIS 90
4-1-1 نرم‌افزار ARC CATALOG 90
4-1-2 نرم‌افزار ARC GLOBE 92
4-1-3 نرم‌افزار ARC SCENE 93
4-1-4 نرم‌افزار ARCMAP 94
4-2 آشنایی با منوهای محیط ARCMAP 96
4-2-1 منوی FILE 96
4-2-2 منوي EDIT 99
4-2-3 منوي VIEW 101
4-2-4 منوي BOOKMARKS 103
4-2-5 منوي INSERT 104
4-2-6 منوي SELECTION 105
4-2-7 منوی GEOPROCESSING 107
4-2-8 منوی CUSTOMIZE 109
4-2-9 منوی WINDOWS 109
4-2-10 منوی HELP 111
4-3 آشنایی با محیط ARCMAP 111
4-4 طریقه اضافه کردن جدول مندرجات 112
4-5 آشنایی با جدول مندرجات (TABLE OF CONTENTS) 113
4-6 طریقه اضافه کردن نوارها در محیط ARCMAP: 116
4-6-1 آشنایی با نوار ابزار استاندار 117
4-6-2 آشنایی با نوار ابزار TOOLS 118
4-7 انواع روش‌های ذخیره نمودن یک پروژه در ARCMAP 120
4-7-1 ذخیره نمودن یک پروژه 120
4-7-2 باز کردن پروژه به روش RELATIVE 122
4-7-3 ذخیره نمودن نقشه برای چاپ 123
4-7-4 ذخیره پروژه به روش PDF 125
4-7-5 استفاده از روش PUBLISHER برای ذخیره پروژه 127
4-7-6 باز کردن پروژه PUBLISHER 134
فصل پنجم 138
ژئورفرنس کردن 138
5-1 معنی و مفهوم ژئورفرنس 138
5-2 انواع ژئورفرنس 139
5-2-1 مختصات دار کردن فایل‌های وکتوری با ابزار SPATIAL ADJUSTMENT 139
5-2-2 مختصات دار کردن فایل‌های رستری با ابزار GEO REFERENCING 146
5-3 تغییر مختصات فایل‌های رستری (PROJECT RASTER) 155
5-5 استفاده ازگوگل ارث در زمین مرجع کردن 158
فصل ششم 163
جداول توصیفی 163
6-1 ساختار جداول در GIS 163
6-2 نمایش یک TABLE 164
6-3 ابزارهای موجود در جدول توصیفی 167
6-3- 1 منوی TABLE OPTION 169
4-4. دیگر تغییرات در جدول اطلاعات توصیفی 176
4-5. مشاهده دو جدول توصیفی 188
4-6. ایجاد یک جدول اطلاعاتی جدید 190
فصل هفتم 194
SHAPEFILE و GEODATABASE 194
7-1 شیپ فایل چیست؟ 194
7-2 ایجاد یک SHAPEFILE 194
7-3 GEODATABASE چیست؟ 199
7-3-1 انواع ژئودیتابیس :GEODATABASE 199
7-3-2 تفاوت ژئودیتابیس تک کاربره و چندکاربره 200
7-4 ایجاد یک GEODATABASE 202
فصل هشتم 210
رقومی کردن نقشه‌ها 210
8-1 تعریف رقومی کردن 210
8-2 مراحل رقومی سازی نقشه 211
8-2-1 معرفی نوار ابزار EDITOR 213
8-2-2 معرفی پنجره EDITOR 216
8-2-3 معرفی منوی ADVANCED EDITING 222
8-2-4 ایجاد SUBTYPE برای رقومی کردن عارضه‌ها 225
8-3 الحاقیه ARC SCAN 227
8-3-1 فعال نمودن الحاقیه ARC SCAN 228
8-3-2 وکتوری کردن یک نقشه اسکن شده 229
8-3-3 تنظیمات ARCSCAN 231
8-4 روش‌های وکتوری نمودن داده‌های رستری 239
8-4-1 وکتوری نمودن لایه‌های رستری به روش نیمه اتوماتیک 239
8-4-2 وکتوری نمودن لایه‌های رستری به روش اتوماتیک 241
فصل نهم 247
ایجاد و مدیریت گرافیک‌ها 247
9-1 دسترسی به نوار ابزار DRAW 247
9-2 آشنایی با نوار ابزار DRAW 248
فصل دهم 257
استفاده از لایه‌های CAD و DGN در GIS 257
10-1 تبدیل فایل‌های CAD به GIS 257
1-10-1 نحوهی تبدیل فایل CAD به SHAPEFILE 259
1-10-2 نحوهی تبدیل فایل CAD به محیط GEODATABASE 261
10-2 تبدیل لایه GIS به CAD 263
10-3 تعریف ANNOTATION برای لایه CAD 265
10-4 داده‌های سازمان نقشه‌برداری با فرمت DGN: 268
10-4-1روش‌های تبدیل DGN به GIS 269
فصل یازدهم 276
توپولوژی 276
11-1 تعریف توپولوژی 276
11-2 مدل توپولوژی 276
11-3 روابط توپولوژیک در GIS 277
11-4 مزایای ایجاد روابط توپولوژیک 281
11-5 قوانین توپولوژی 282
11-5-1 قوانین عوارض سطحی(POLYGON RULES) 283
11-5-2 قوانین عوارض خطی (LINE RULES) 288
11-5-3 قوانین عوارض نقطه‌ای (POINT RULES) 295
11-6 توپولوژی نقشه و توپولوژی GEODATABASE 298
11-7 ایجاد توپولوژی 299
فصل دوازدهم 315
اتصال و ارتباط جداول 315
12-1 ارتباط بین جدولها 316
12-2 روشهای مختلف دسترسی به JOIN و RELATE 316
12-3 روش اتصال اطلاعات توصیفی یک جدول به جدول دیگر 318
12-3-1 معرفی پنجره JOIN 319
12-3-2 مدیریت JOIN 320
12-3-3 حذف کردن یک جدول متصل شده 321
12-4 ارتباط دو جدول اطلاعات توصیفی با یکدیگر 322
12-4-1 معرفی پنجره RELATE 322
12-4-2 حذف کردن یک جدول ارتباط یافته 325
12-5 اتصال بر مبنای ارتباط فضایی (SPATIAL JOIN یا SPATIAL LOCATION ) 326
فصل سیزدهم 329
آنالیز مکانی 329
13-1 اصول اساسی در پردازش‌های مکانی 329
13-1-1 BUFFER 330
13-1-2 CLIP 339
13-1-3 EXTRACT BY MASK 341
13-1-4 INTERSECT 344
13-1-5 UNION 346
13-1-6 MERGE 348
فصل چهاردهم 352
استفاده از GPS در GIS 352
14-1 GPS چیست؟ 352
14-2 مزایای سیستم GPS 352
14-3 طریقه وارد کردن اطلاعات GPS به GIS 353
14-4 تبدیل فرمت GPX به فرمت SHAPEFILE 361
14-5 ابزار ADD XY COORDINATES 363
فصل پانزدهم 366
کاربرد تصاویر ماهواره‌ای نرم‌افزار گوگل ارث در GIS 366
15-4 تبدیل لایه‌های GIS به فرمت GOOGLE EARTH 366
15-4-1 ابزار LAYER TO KML 366
15-4-2 ابزار MAP TO KML 368
15-5 تبدیل لایه‌های GOOGLE EARTH به فرمت GIS 370
فصل شانزدهم 372
نماد (SYMBOL) 372
16-1 نماد سازی 372
16-2 انواع نقشه‌های موضوعی بر اساس تکنیک نماد گذاری 373
16-3 تغییر رنگ عوارض 375
16-4 تغییر رنگ و شکل عوارض 376
16-5 طبقه‌بندی عوارض لایه‌ها 379
16-5-1 FEATURES 380
16-5-2 CATEGORIES 383
16-5-3 QUANTITIES 386
16-5-4 CHARTS 391
16-5-5:MULTIPLE ATTRIBUTE 394
فصل هفدهم 396
برچسب گذاری (LABLE) 396
17-1 انواع روش‌های برچسب گذاری 396
17-1-1 روش اول با استفاده از سربرگ LABEL 396
17-1-2 روش دوم با استفاده از نوار ابزار DRAW 408
17-2 تبدیل برچسبها به ANNOTATION 410
فصل هجدهم 414
گراف 414
18-1 انواع نمودارها 414
18-2 روش ترسیم نمودار در نرم‌افزار ARCMAP 415
18-2-1 تنظیمات پنجره GRAGH 417
فصل نوزدهم 424
BOOKMARK& HYPERLINK 424
19-1 اتصال عکس، فیلم و سایر مدارک به عارضه (HYPERLINK) 424
19-1-1 روش ایجاد HYPERLINK در ARCMAP 424
19-1-2 مدیریت HYPERLINKS 428
19-2 پیوست کردن فایل (عکس، فیلم و…) به لایه‌های GIS 430
19-3 BOOKMARK 435
19-3-1 روش ایجاد BOOKMARK 435
19-3-2 مدیریت BOOKMARK 437
فصل بیستم 440
مدل ارتفاعی در سه فرمت TIN ، RASTER و TERRAIN 440
20-1 مدل ارتفاعی در سه فرمت TIN ، RASTER و TERRAIN 440
20-2 مدل TIN 442
20-2-1 شیوه های تشکیلTIN 442
20-2-2 اصول تشکیل TIN 443
20-2-3 روش ایجاد TIN 444
20-2-4 دستورات کاربردی TIN در ARC TOOLBOX 445
20-3 مدل رقومی ارتفاع ( DEM ) 454
20-3-1 کاربرد DEM 454
20-3-2 طبقه‌بندی زمین با استفاده از DEM 455
20-3-3 روش‌های تولید DEM 456
20-3-5 روش ایجاد DEM 459
20-3-6 دستورات پرکاربرد DEM در ARC TOOLBOX 464
20-4 تفاوت DEM، DTM، DSM 471
فصل بیست و یکم 474
SPATIAL ANALYST 474
21-1 شیب(SLOPE) 474
21-1-1 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﺷﯿﺐ 475
21-1-2 طرز تهیه نقشه شیب در ARCMAP 475
21-2 جهت شیب (ASPECT) 477
21-2-1 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی نقشه جهت شیب 478
21-2-2 تهیه نقشه جهت شیب در محیط ARCMAP 478
21-3 خطوط تراز چیست؟ 480
21-3-1 قوانین مربوط به منحنی‌های میزان 481
21-3-2 طرز تهیه خطوط تراز در ARCMAP 481
21-3-3 تهیه خطوط هم چند در ARCMAP 485
21-4 نقشه سایه روشن (HILLSHADE) 490
21-4-1 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی نقشه سایه روشن 491
21-4-2 طرز تهیه نقشه سایه روشن در ARCMAP 491
21-5 نقشه میدان دید(VIEWSHED) 494
21-5-1 كاربرد نقشه میدان دید 495
21-5-2 ایجاد نقشه VIEW SHADE 495
21-6 نقشه FILL / CUT 497
21-6-1 کاربرد های نقشه FILL / CUT 497
21-6-2 پارامترهاي مورد نياز برای تهیه نقشه FILL / CUT 498
21-6-3 ایجاد نقشه FILL / CUT 498
فصل بیست و دوم 501
درون‌یابی (INTERPOLATION) 501
22-1 روشهای درون‌یابی (INTERPOLATION) 502
22-1-1 روشهای درون‌یابی جبری یا قطعی (DETERMINISTIC) 502
22-1-2 روشهای درون‌یابی زمین آماری (GEOSTATISTICAL) 503
22-1-3 درون‌یابی همسایگی طبیعی(NATURAL NEIGHBOR INTERPOLATION) 505
22-2 ابزارهای درونیابی در ARCGIS 506
22-2-1 ابزار IDW 506
22-2-2 ابزار KRIGING 512
22-2-3 ابزار SPLINE 515
فصل بیست و سوم 519
تحلیل شبکه (NETWORK ANALYST) 519
23-1 شبکه چیست؟ 520
23-2 انواع شبکه‌ها در GIS 520
23-3 تحلیل شبکه حمل و نقل 521
23-4 مجموعه داده‌های شبکه‌ای 524
23-5 عناصر و منابع شبکه‌ای 524
23-6 مفهوم اتصال در تحلیل شبکه 524
23-7 خصوصیات شبکه 525
23-8 مراحل ایجاد یک مجموعه داده شبکه 525
23-9 مراحل انجام تحلیل شبکه‌های حمل و نقل 526
23-10 مراحل ساخت یک مجموعه داده شبکه 526
23-11 روش ایجاد تحلیل شبکه در ARCMAP 532
23-12 پیدا کردن کوتاه ترین و بهترین مسیرNEW ROUTE)) 536
21-12-1 مراحل انجام کار 536
23-13 یافتن نزدیک‌ترین تسهیلات (CLOSET FACILITY) 544
23-13-1 مراحل انجام کار 544
23-14 محاسبه محدوده خدماتی 550
23-14-1 مراحل انجام کار 550
فصل بیست و چهارم 557
مدل سازی با MODEL BUILDER 557
24-1 چه زمانی مدل‌ها را می‌سازید؟ 557
24-2 چرا MODEL BUILDER را یاد بگیریم؟ 558
24-3 کاربردهای MODEL BUILDER 559
24-4 ساخت مدل در MODEL BUILDER 559
24-4 مراحل ساخت مدل در محیط MODEL BUILDER 560
فصل بیست و پنجم 570
روش تهیه گزارش در ARCMAP 570
25-1 روش تهیه گزارش در ARCMAP 570
فصل بیست و ششم 577
مدیریت انتخاب‌ها (SELECT) 577
26-1 انواع روشهای پرس و جو 577
26-1-1 SELECT BY ATTRIBUTE 578
26-1-2 SELECT BY LOCATION 588
26-1-3 SELECT BY GRAPHIC 596
26-1-4 کاربرد سایر دستورات SELECTION 597
فصل بیست و هفتم 600
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 600
27-1 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 600
27-2 فرآيند انجام یک پروژه مكان يابي دفن پسماند در GIS با روش AHP 601
27-2-1 بررسي ويژگي هاي محدوده مطالعاتي 601
27-2-2 تهيه داده‌ها و معیارهای موثر 601
27-2-3 استاندارد سازی نقشه‌ها 602
27-2-5 وزن دهي به نقشه‌ها 616
27-2-6 وزن دهی در محیط نرم‌افزار EXPERT CHOICE 619
27-2-7 تلفيق نقشه‌ها 630
27-2-8 تهيه نقشه‌هاي نهايي 636
فصل بیست و هشتم 641
نرم‌افزار ARCSCENE 641
28-1 طریقه دسترسی به نرم‌افزار ARCSCENE 641
28-2 آشنایی منوی TOOLS در ARCSCENE 643
28-3 نمایش سه‌بعدی لایه‌های وکتوری 644
28-4 نمایش سه‌بعدی لایه‌های رستری 649
فصل بیست و نهم 652
ساخت نقشه و ارایه آن برای چاپ 652
29-1 چیدمان نقشه 652
29-1-1 عناصر چیدمان نقشه 654
29-1-2 مهم‌ترین اطلاعات مورد استفاده در چیدمان نقشه 656
29-2 معرفی محیطVIEW LAYOUT 657
29-3 خروجی گرفتن نقشه‌ها در محیط ARCMAP 659
29-3-1 اضافه کردن GRIDE به نقشه 668
فصل سی ام 675
روش ساخت اطلس در GIS 675
30-1 روش ساخت اطلس در GIS 675
30-2 روش ساخت MAP BOOKS 677
30-3 تنظیمات MAP BOOK 682
فهرست منابع 686

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش جامع و عملی  ArcGIS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

Open chat
Powered by
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟