آموزش جامع و علمی ArcGIS مقدماتی و پیشرفته


آموزش جامع و علمیArcGIS

مقدماتی و پیشرفته

همراه با داده‌های تمرینی و نرم‌افزار

تالیف: دکتر سعید جوی زاده و همکاران

نشر آکادمیک

تعداد صفحه: 800

نوبت انتشار: اول ـ 1398 تهران

فصل اول. 1

سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي.. 1

1-1 تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 1

1-2 ارکان و مؤلفه‌های اصلی GIS. 2

1-3 تاریخچه مختصرGIS. 3

1-4 سير تحول GIS. 4

1-5 انواع مدل داده در GIS. 5

1-5-1 داده‌هاي هندسي.. 5

1-5-2 داده‌های گرافیکی.. 9

1-5-3 داده‌های توصيفي.. 10

6-1 دستگاه مختصات جغرافیایی.. 11

1-6-1 عرض جغرافيايي.. 12

1-6-2 طول جغرافيايي.. 12

1-6-3 عرض و طول جغرافيايي چگونه با هم تعامل دارند؟. 13

1-7 تعریف سیستم تصویر. 13

1-7-1 سیستم‌های تصویر و نقشه‌ها 14

1-7-2 سيستم تصوير جهاني مركاتور جانبي (UTM) 17

1-7-3 سیستم ژئودتیک جهانی (WGS84) World Geodetic Syste: 19

1-7-4 سیستم مختصات لا مبرت: 20

1-7-5 سیستم مختصات لا مبرت هم شکل :(Lambert Conformal Conic) LCC.. 20

1-8 راه‌های شناسایی سیستم مختصات تصویر. 21

1-9 انواع فرمت‌های GIS. 24

1-9-1 فرمت‌های برداری.. 24

1-9-2 انواع فرمت‌های رستری.. 28

فصل دوم. 31

نقش و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافيايي در علوم مختلف.. 31

2-1 کاربرد GIS در زمین‌شناسی.. 32

2-2 کاربرد GIS در مدیریت شبکه برق. 33

2-3 کاربرد GIS در بهداشت و درمان. 36

2-4 کاربرد GIS در محیط‌زیست.. 37

2-5 کاربرد GIS و RS در آبیاری و زهکشی.. 38

2-6 کاربردهای GIS در هیدرولوژی و مدیریت منابع آب.. 38

2-7 کاربردGIS در مهندسی راه و حمل و نقل. 39

2-8 کاربرد GIS در مدیریت شهری.. 41

2-9 کاربرد GIS در برنامه‌ریزی شهری.. 42

2-10 کاربرد GIS در برنامه‌ریزی منطقه‌ای.. 43

2-11 کاربرد GIS در طراحی شهری.. 43

2-12 کاربرد GIS در ایجاد سیستم اطلاعات شهری (UIS) 44

2-13 کاربرد GISدر مدیریت بحران شهری.. 45

2-14 کاربرد GIS عدالت فضايي.. 45

2-15 کاربرد GIS در مدل‌سازی شهري.. 45

2-16 کاربرد GIS در مدل‌سازی فضايي.. 46

2-17 کاربرد GIS در حوزه مطالعات شهری.. 47

2-18 کاربرد GIS در حوزه فنی و عمرانی.. 50

2-19 کاربرد GIS در حوزه معماری و شهرسازی.. 50

2-20 کاربردهاي GIS در حوزه‌ی فعالیت‌های شهري (محیط‌زیست) 51

2-21 کاربردهاي GIS در حوزه‌ی فعالیت‌های اجتماعی.. 51

2-22 کاربردهاي GIS در حوزه‌ی خدمات شهري.. 53

2-23 کاربرد GIS در کشاورزی و برنامه‌ریزی برای کاربری اراضی: 59

2-24 کاربرد GIS در جنگلداری و مدیریت حیات وحش… 59

2-25 کاربرد GIS در بازاریابی.. 59

2-26 کاربرد GIS در منابع طبیعی.. 61

2-27 کاربرد GIS در علوم نظامی.. 61

2-28 کاربرد GIS در مخابرات.. 62

2-29 کاربرد GIS در گاز 63

2-30 کاربرد GIS در مدیریت بحران. 65

2-31 کاربرد GIS در اقلیم‌شناسی.. 65

2-32 کاربرد GIS در بانکداری.. 65

فصل سوم. 67

مراحل انجام یک پروژه در GIS. 67

3-1 مراحل انجام یک پروژه در GIS. 67

3-1-1 مشخص کردن موضوع و هدف.. 67

3-1-2 بیان مسئله. 68

3-1-3 مشورت با کارشناس موردنظر. 68

3-1-4 جمع‌آوری داده 69

3-1-5 صحت سنجی داده‌ها و کنترل کیفی داده‌ها 84

3-1-6 وارد کردن داده‌ها به محیط نرم‌افزار 86

3-1-7 انتخاب ابزار مناسب.. 86

3-1-8 روش کار 87

3-1-9 پردازش… 87

3-1-10 مشخص شدن جواب.. 88

3-1-11 کنترل زمینی.. 88

3-1-12 تصمیم سازی.. 88

3-1-13 تصمیم‌گیری.. 88

فصل چهارم. 90

آشنایی با محیط نرم‌افزار Arc MAP. 90

4-1 معرفی نرم‌افزار ArcGIS. 90

4-1-1 نرم‌افزار Arc Catalog.. 90

4-1-2 نرم‌افزار Arc Globe. 92

4-1-3 نرم‌افزار Arc Scene. 93

4-1-4 نرم‌افزار ArcMap. 94

4-2 آشنایی با منوهای محیط ArcMap. 96

4-2-1 منوی file. 96

4-2-2 منوي Edit. 99

4-2-3 منوي View.. 101

4-2-4 منوي Bookmarks. 103

4-2-5 منوي Insert. 104

4-2-6 منوي Selection.. 105

4-2-7 منوی Geoprocessing.. 107

4-2-8 منوی Customize. 109

4-2-9 منوی Windows. 109

4-2-10 منوی Help. 111

4-3 آشنایی با محیط ArcMap. 111

4-4 طریقه اضافه کردن جدول مندرجات.. 112

4-5 آشنایی با جدول مندرجات (Table Of Contents) 113

4-6 طریقه اضافه کردن نوارها در محیط ArcMap: 116

4-6-1 آشنایی با نوار ابزار استاندار 117

4-6-2 آشنایی با نوار ابزار Tools. 118

4-7 انواع روش‌های ذخیره نمودن یک پروژه در ArcMap. 120

4-7-1 ذخیره نمودن یک پروژه 120

4-7-2 باز کردن پروژه به روش Relative. 122

4-7-3 ذخیره نمودن نقشه برای چاپ.. 123

4-7-4 ذخیره پروژه به روش PDF. 125

4-7-5 استفاده از روش Publisher برای ذخیره پروژه 127

4-7-6 باز کردن پروژه Publisher. 134

فصل پنجم. 138

ژئورفرنس کردن.. 138

5-1 معنی و مفهوم ژئورفرنس… 138

5-2 انواع ژئورفرنس… 139

5-2-1 مختصات دار کردن فایل‌های وکتوری با ابزار Spatial Adjustment. 139

5-2-2 مختصات دار کردن فایل‌های رستری با ابزار Geo referencing.. 146

5-3 تغییر مختصات فایل‌های رستری (project raster) 155

5-5 استفاده ازگوگل ارث در زمین مرجع کردن. 158

فصل ششم. 163

جداول توصیفی.. 163

6-1 ساختار جداول در GIS. 163

6-2 نمایش یک Table. 164

6-3 ابزارهای موجود در جدول توصیفی.. 167

6-3- 1 منوی Table Option.. 169

4-4. دیگر تغییرات در جدول اطلاعات توصیفی.. 176

4-5. مشاهده دو جدول توصیفی.. 188

4-6. ایجاد یک جدول اطلاعاتی جدید. 190

فصل هفتم. 194

Shapefile و Geodatabase.. 194

7-1 شیپ فایل چیست؟. 194

7-2 ایجاد یک Shapefile. 194

7-3 Geodatabase چیست؟. 199

7-3-1 انواع ژئودیتابیس :Geodatabase. 199

7-3-2 تفاوت ژئودیتابیس تک کاربره و چندکاربره 200

7-4 ایجاد یک Geodatabase. 202

فصل هشتم. 210

رقومی کردن نقشه‌ها 210

8-1 تعریف رقومی کردن. 210

8-2 مراحل رقومی سازی نقشه. 211

8-2-1 معرفی نوار ابزار Editor. 213

8-2-2 معرفی پنجره Editor. 216

8-2-3 معرفی منوی Advanced editing.. 222

8-2-4 ایجاد Subtype برای رقومی کردن عارضه‌ها 225

8-3 الحاقیه Arc Scan.. 227

8-3-1 فعال نمودن الحاقیه Arc scan.. 228

8-3-2 وکتوری کردن یک نقشه اسکن شده 229

8-3-3 تنظیمات ArcScan.. 231

8-4 روش‌های وکتوری نمودن داده‌های رستری.. 239

8-4-1 وکتوری نمودن لایه‌های رستری به روش نیمه اتوماتیک.. 239

8-4-2 وکتوری نمودن لایه‌های رستری به روش اتوماتیک.. 241

فصل نهم. 247

ایجاد و مدیریت گرافیک‌ها 247

9-1 دسترسی به نوار ابزار Draw.. 247

9-2 آشنایی با نوار ابزار Draw.. 248

فصل دهم. 257

استفاده از لایه‌های CAD و DGN در GIS. 257

10-1 تبدیل فایل‌های CAD به GIS. 257

1-10-1 نحوه‌ی تبدیل فایل CAD به Shapefile. 259

1-10-2 نحوه‌ی تبدیل فایل CAD به محیط Geodatabase. 261

10-2 تبدیل لایه GIS به CAD.. 263

10-3 تعریف Annotation برای لایه CAD.. 265

10-4 داده‌های سازمان نقشه‌برداری با فرمت DGN: 268

10-4-1روش‌های تبدیل DGN به GIS. 269

فصل یازدهم. 276

توپولوژی.. 276

11-1 تعریف توپولوژی.. 276

11-2 مدل توپولوژی.. 276

11-3 روابط توپولوژیک در GIS. 277

11-4 مزایای ایجاد روابط توپولوژیک.. 281

11-5 قوانین توپولوژی.. 282

11-5-1 قوانین عوارض سطحی(Polygon Rules) 283

11-5-2 قوانین عوارض خطی (Line Rules) 288

11-5-3 قوانین عوارض نقطه‌ای (Point Rules) 295

11-6 توپولوژی نقشه و توپولوژی GeoDataBase. 298

11-7 ایجاد توپولوژی.. 299

فصل دوازدهم. 315

اتصال و ارتباط جداول. 315

12-1 ارتباط بین جدول‌ها 316

12-2 روش‌های مختلف دسترسی به Join و Relate. 316

12-3 روش اتصال اطلاعات توصیفی یک جدول به جدول دیگر. 318

12-3-1 معرفی پنجره Join.. 319

12-3-2 مدیریت Join.. 320

12-3-3 حذف کردن یک جدول متصل شده 321

12-4 ارتباط دو جدول اطلاعات توصیفی با یکدیگر. 322

12-4-1 معرفی پنجره Relate. 322

12-4-2 حذف کردن یک جدول ارتباط یافته. 325

12-5 اتصال بر مبنای ارتباط فضایی (Spatial join یا Spatial location ) 326

فصل سیزدهم. 329

آنالیز مکانی.. 329

13-1 اصول اساسی در پردازش‌های مکانی.. 329

13-1-1 Buffer. 330

13-1-2 Clip. 339

13-1-3 extract by mask. 341

13-1-4 Intersect. 344

13-1-5 Union.. 346

13-1-6 Merge. 348

فصل چهاردهم. 352

استفاده از GPS در GIS. 352

14-1 GPS چیست؟. 352

14-2 مزایای سیستم GPS. 352

14-3 طریقه وارد کردن اطلاعات GPS به GIS. 353

14-4 تبدیل فرمت GPX به فرمت Shapefile. 361

14-5 ابزار Add XY Coordinates. 363

فصل پانزدهم. 366

کاربرد تصاویر ماهواره‌ای نرم‌افزار گوگل ارث در GIS. 366

15-4 تبدیل لایه‌های GIS به فرمت Google Earth.. 366

15-4-1 ابزار Layer To KML.. 366

15-4-2 ابزار Map To KML.. 368

15-5 تبدیل لایه‌های Google earth به فرمت GIS. 370

فصل شانزدهم. 372

نماد (Symbol) 372

16-1 نماد سازی.. 372

16-2 انواع نقشه‌های موضوعی بر اساس تکنیک نماد گذاری.. 373

16-3 تغییر رنگ عوارض… 375

16-4 تغییر رنگ و شکل عوارض… 376

16-5 طبقه‌بندی عوارض لایه‌ها 379

16-5-1 Features. 380

16-5-2 Categories. 383

16-5-3 Quantities. 386

16-5-4 Charts. 391

16-5-5:Multiple Attribute. 394

فصل هفدهم. 396

برچسب گذاری (lable) 396

17-1 انواع روش‌های برچسب گذاری.. 396

17-1-1 روش اول با استفاده از سربرگ Label. 396

17-1-2 روش دوم با استفاده از نوار ابزار Draw.. 408

17-2 تبدیل برچسبها به Annotation.. 410

فصل هجدهم. 414

گراف.. 414

18-1 انواع نمودارها 414

18-2 روش ترسیم نمودار در نرم‌افزار ArcMap. 415

18-2-1 تنظیمات پنجره Gragh.. 417

فصل نوزدهم. 424

Bookmark& Hyperlink.. 424

19-1 اتصال عکس، فیلم و سایر مدارک به عارضه (Hyperlink) 424

19-1-1 روش ایجاد Hyperlink در ArcMap. 424

19-1-2 مدیریت Hyperlinks. 428

19-2 پیوست کردن فایل (عکس، فیلم و…) به لایه‌های GIS. 430

19-3 Bookmark. 435

19-3-1 روش ایجاد Bookmark. 435

19-3-2 مدیریت Bookmark. 437

فصل بیستم. 440

مدل ارتفاعی در سه فرمت TIN ، Raster و Terrain.. 440

20-1 مدل ارتفاعی در سه فرمت TIN ، Raster و Terrain.. 440

20-2 مدل TIN.. 442

20-2-1 شیوه های تشکیلTIN.. 442

20-2-2 اصول تشکیل TIN.. 443

20-2-3 روش ایجاد TIN.. 444

20-2-4 دستورات کاربردی TIN در Arc Toolbox.. 445

20-3 مدل رقومی ارتفاع ( DEM ). 454

20-3-1 کاربرد DEM… 454

20-3-2 طبقه‌بندی زمین با استفاده از DEM… 455

20-3-3 روش‌های تولید DEM… 456

20-3-5 روش ایجاد DEM… 459

20-3-6 دستورات پرکاربرد DEM در Arc Toolbox.. 464

20-4 تفاوت DEM، DTM، DSM… 471

فصل بیست و یکم. 474

Spatial Analyst.. 474

21-1 شیب(Slope) 474

21-1-1 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﺷﯿﺐ.. 475

21-1-2 طرز تهیه نقشه شیب در ArcMap. 475

21-2 جهت شیب (Aspect) 477

21-2-1 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی نقشه جهت شیب.. 478

21-2-2 تهیه نقشه جهت شیب در محیط ArcMap. 478

21-3 خطوط تراز چیست؟. 480

21-3-1 قوانین مربوط به منحنی‌های میزان. 481

21-3-2 طرز تهیه خطوط تراز در ArcMap. 481

21-3-3 تهیه خطوط هم چند در ArcMap. 485

21-4 نقشه سایه روشن (Hillshade) 490

21-4-1 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی نقشه سایه روشن. 491

21-4-2 طرز تهیه نقشه سایه روشن در ArcMap. 491

21-5 نقشه میدان دید(Viewshed) 494

21-5-1 كاربرد نقشه میدان دید. 495

21-5-2 ایجاد نقشه View shade. 495

21-6 نقشه fill / cut. 497

21-6-1 کاربرد های نقشه fill / cut. 497

21-6-2 پارامترهاي مورد نياز برای تهیه نقشه fill / cut. 498

21-6-3 ایجاد نقشه fill / cut. 498

فصل بیست و دوم. 501

درون‌یابی (Interpolation) 501

22-1 روشهای درون‌یابی (Interpolation). 502

22-1-1 روشهای درون‌یابی جبری یا قطعی (Deterministic). 502

22-1-2 روشهای درون‌یابی زمین آماری (Geostatistical). 503

22-1-3 درون‌یابی همسایگی طبیعی(Natural Neighbor Interpolation). 505

22-2 ابزارهای درونیابی در ArcGIS. 506

22-2-1 ابزار IDW… 506

22-2-2 ابزار Kriging.. 512

22-2-3 ابزار Spline. 515

فصل بیست و سوم. 519

تحلیل شبکه (Network Analyst) 519

23-1 شبکه چیست؟. 520

23-2 انواع شبکه‌ها در GIS. 520

23-3 تحلیل شبکه حمل و نقل. 521

23-4 مجموعه داده‌های شبکه‌ای.. 524

23-5 عناصر و منابع شبکه‌ای.. 524

23-6 مفهوم اتصال در تحلیل شبکه. 524

23-7 خصوصیات شبکه. 525

23-8 مراحل ایجاد یک مجموعه داده شبکه. 525

23-9 مراحل انجام تحلیل شبکه‌های حمل و نقل. 526

23-10 مراحل ساخت یک مجموعه داده شبکه. 526

23-11 روش ایجاد تحلیل شبکه در ArcMap. 532

23-12 پیدا کردن کوتاه ترین و بهترین مسیرNew route)) 536

21-12-1 مراحل انجام کار 536

23-13 یافتن نزدیک‌ترین تسهیلات (Closet Facility) 544

23-13-1 مراحل انجام کار 544

23-14 محاسبه محدوده خدماتی.. 550

23-14-1 مراحل انجام کار 550

فصل بیست و چهارم. 557

مدل سازی با Model Builder.. 557

24-1 چه زمانی مدل‌ها را می‌سازید؟. 557

24-2 چرا Model Builder را یاد بگیریم؟. 558

24-3 کاربردهای Model Builder. 559

24-4 ساخت مدل در Model Builder. 559

24-4 مراحل ساخت مدل در محیط Model Builder. 560

فصل بیست و پنجم. 570

روش تهیه گزارش در ArcMap. 570

25-1 روش تهیه گزارش در ArcMap. 570

فصل بیست و ششم. 577

مدیریت انتخاب‌ها (Select) 577

26-1 انواع روشهای پرس و جو. 577

26-1-1 Select By Attribute. 578

26-1-2 Select by location.. 588

26-1-3 Select by Graphic. 596

26-1-4 کاربرد سایر دستورات selection.. 597

فصل بیست و هفتم. 600

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 600

27-1 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. 600

27-2 فرآيند انجام یک پروژه مكان يابي دفن پسماند در GIS با روش AHP. 601

27-2-1 بررسي ويژگي هاي محدوده مطالعاتي.. 601

27-2-2 تهيه داده‌ها و معیارهای موثر. 601

27-2-3 استاندارد سازی نقشه‌ها 602

27-2-5 وزن دهي به نقشه‌ها 616

27-2-6 وزن دهی در محیط نرم‌افزار Expert Choice. 619

27-2-7 تلفيق نقشه‌ها 630

27-2-8 تهيه نقشه‌هاي نهايي.. 636

فصل بیست و هشتم. 641

نرم‌افزار ArcScene.. 641

28-1 طریقه دسترسی به نرم‌افزار ArcScene. 641

28-2 آشنایی منوی Tools در ArcScene. 643

28-3 نمایش سه‌بعدی لایه‌های وکتوری.. 644

28-4 نمایش سه‌بعدی لایه‌های رستری.. 649

فصل بیست و نهم. 652

ساخت نقشه و ارایه آن برای چاپ.. 652

29-1 چیدمان نقشه. 652

29-1-1 عناصر چیدمان نقشه. 654

29-1-2 مهم‌ترین اطلاعات مورد استفاده در چیدمان نقشه. 656

29-2 معرفی محیطView layout. 657

29-3 خروجی گرفتن نقشه‌ها در محیط ArcMap. 659

29-3-1 اضافه کردن Gride به نقشه. 668

فصل سی ام. 675

روش ساخت اطلس در GIS. 675

30-1 روش ساخت اطلس در GIS. 675

30-2 روش ساخت MAP BOOKS. 677

30-3 تنظیمات MAP BOOK.. 682

فهرست منابع. 686

کتاب های ما


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

ArcGISUTMWGS84آموزش GIS در شیرازآموزش جامع و علمیآموزش کاربردی GIS در شیرازآموزش کاربردی RS در شیرازبهترین کلاس GIS در تهرانبهترین کلاس GIS در شیرازپیشرفتهداده‌هاي هندسيداده‌های توصيفيداده‌های گرافیکیدستگاه مختصات جغرافیاییدکتر سعید جوی زادهسيستم تصوير جهاني مركاتور جانبيسیستم ژئودتیک جهانیسیستم مختصات لامبرتطول جغرافياييعرض جغرافياييفرمت‌های برداریفرمت‌های رستریفیلم آموزشی GISکاربرد GIS در ایجاد سیستم اطلاعات شهریکاربرد GIS در برنامه‌ریزی شهریکاربرد GIS در برنامه‌ریزی منطقه‌ایکاربرد GIS در بهداشت و درمانکاربرد GIS در زمین‌شناسیکاربرد GIS در طراحی شهریکاربرد GIS در محیط‌زیستکاربرد GIS در مدیریت شبکه برقکاربرد GIS در مدیریت شهریکاربرد GIS و RS در آبیاری و زهکشیکاربردGIS در مهندسی راه و حمل و نقلکاربردهای GIS در هیدرولوژی و مدیریت منابع آبکتاب آموزشی gisمقدماتیموسسه چشم اندازموسسه علمی تحقیقاتی

1 نظر

دیدگاهتان را بنویسید